Kaj je HRM?

Ljudje so bistveni za uspeh vsakega podjetja in kot kadrovski strokovnjak boste pri tem igrali ključno vlogo. Dobro upravljanje s človeškimi viri (HRM) je bistveno za podjetja vseh velikosti.

Do nedavnega je bil oddelek za človeške vire (kadrovski oddelek) pogosto dodeljen nižjim stopnjam korporativne hierarhije, kljub dejstvu, da je njegova naloga dopolnjevati in hraniti tisto, kar se pogosto navaja kot največji vir organizacije, to je delovna sila. Toda v zadnjih letih se je priznanje pomena upravljanja človeških virov za splošno zdravje podjetja močno povečalo.

Zaposlovanje pravih ljudi – in njihovo dobro usposabljanje – lahko pogosto pomeni razliko med nenehnim iskanjem sredstev za preživetje in stalno rastjo podjetja. Kadrovske težave pa ne ločujejo med malim in velikim podjetništvom. Najdete jih v vseh podjetjih, ne glede na velikost. Zato je dobro in učinkovito upravljanje s človeškimi viri (HRM) bistveno za vsa podjetja.

Izvedite več o tem, kaj je upravljanje človeških virov (Ang: Human resource management) in kako deluje.

kaj je hrm definicija

Kaj je HRM?

Upravljanje človeških virov ali HRM (human resources management) je strategija upravljanja z zaposlenimi, ki neposredno podpira vizijo in zastavljene cilje podjetja.

Namen HRM je povečati produktivnost organizacije z optimizacijo učinkovitosti zaposlenih. Kot je zapisal Edward L. Gubman v Journal of Business Strategy, bo osnovno poslanstvo kadrovnikov vedno razdeljeno na 3 dele:

 • pridobivanje, razvoj in ohranjanje talentov,
 • usklajevanje dela zaposlenih s strategijo podjetja in
 • prispevanje k uspešnosti podjetja.

Ti trije izzivi se ne bodo nikoli spremenili.

Kaj so človeški viri?

Morda se zdi nekoliko čudno, da ljudi imenujemo “človeški viri”, a s tem izrazom zajamemo vse ljudi, ki tako ali drugače delajo za organizacijo in prispevajo k njej.

Ti ljudje sestavljajo delovno silo podjetja. Lahko so na primer redno zaposleni, pogodbeni izvajalci, delavci, ki jih zagotovijo pogodbena podjetja, delavci na klic in delavci agencij za začasno pomoč.

Neodvisni izvajalec je lahko več let pod pogodbo v isti organizaciji, agencijski delavec pa lahko eno leto dela v 20 različnih podjetjih. Ker so vsi ti ljudje različno vključeni v podjetje, mora biti delo kadrovskega oddelka tudi prilagojen način njihovega vodenja in vključevanja v organizacijo.

kaj je hrm

6 temeljnih elementov kadrovske službe

Ko govorimo o upravljanju s človeškimi viri, so temeljni elementi učinkovite kadrovske politike naslednji:

 • Zaposlovanje,
 • upravljanje uspešnosti,
 • učenje in razvoj,
 • načrtovanje ‘’nasledstva’’,
 • nadomestila in ugodnosti,
 • podatki in analitika.

Zaposlovanje

Zaposlovanje je nedvomno najbolj viden element kadrovske službe. Vsi se spomnimo našega prvega intervjuja, kajne?

Ljudje so življenjska sila organizacije in iskanje najboljšega je ključna naloga.

Povpraševanje po novih zaposlitvah se običajno začne, ko se odpre novo delovno mesto. Neposredni vodja nato pošlje opis delovnega mesta kadrovski službi in kadrovska služba začne zaposlovati kandidate. V tem procesu lahko HR uporabi različne izbirne instrumente, da poišče najboljšo osebo za opravljanje dela. Ti vključujejo zaposlitvene razgovore, različne ocene, preverjanje referenc in druge metode zaposlovanja.

Včasih, ko je veliko kandidatov, lahko kadrovska služba uporabi orodja za predizbor. Ta orodja pomagajo ločiti zrnje od plevela, ko gre za ustrezne kandidate. Uspešni kandidati nato nadaljujejo v naslednji krog, kjer opravijo razgovor in prejmejo bolj poglobljeno oceno.

Ko je proces iskanja zaključen in se najde kandidat, ki ustreza standardom in potrebam podjetja, pa delo kadrovske službe ni niti približno opravljeno. Takrat se namreč zahtevno delo šele prične.

Za preobrazbo novega zaposlenega iz novinca v popolnoma integriranega in produktivnega člana ekipe je potreben tehtno premišljen proces uvajanja.

Preberite še več o tem, kako vzpostaviti učinkovit onboarding in učinkovito uvesti nove zaposlene na delovna mesta.

Upravljanje uspešnosti

Ko so zaposleni že popolnoma samostojni pri svojem delu, postane upravljanje uspešnosti zelo pomembno. Tukaj je naloga kadrovika, da pomaga zaposlenim, da postanejo karseda najboljši pri svojem delu in s tem pripomorejo k doseganju ciljev podjetja.

Običajno imajo zaposleni določen nabor odgovornosti, za katere morajo skrbeti. Upravljanje uspešnosti pa je struktura, ki zaposlenim omogoča, da dobijo povratne informacije o svoji uspešnosti – da se lahko izboljšajo tam, kjer je to potrebno.

Podjetja to izvajajo na mesečnih, kvartalnih, polletnih ali letnih 1 na 1 razgovorih, ki vključujejo načrtovanje, spremljanje, pregledovanje in nagrajevanje uspešnosti zaposlenih.

Upravljanje uspešnosti je v veliki meri deljena odgovornost med kadrovsko službo in vodstvom, kjer običajno vodi neposredni vodja, kadrovska služba pa ga podpira. Zaposleni, ki so opolnomočeni do svojega polnega potenciala, izboljšajo učinkovitost, trajnost in stopnjo dobička podjetja. Zaposleni, ki nenehno, kljub možnostim razvoja, delajo slabo in se ne razvijajo, pa morda ne ustrezajo svoji vlogi ali kulturi podjetja. Te zaposlene bo morda treba premestiti na drugo delovno mesto ali, v skrajnem primeru, tudi odpustiti. Žal je tudi to ena temeljnih zadolžitev kadrovske službe.

Učenje in razvoj

Ljudje smo produkt življenjskih izkušenj, okolja, obdobja, v katerem odraščamo, ter vrste kulturnih vplivov. Učenje in razvoj zaposlenih znotraj podjetja zagotavljata, da se prilagajajo spremembam v procesih, tehnologiji ter družbenim ali pravnim spremembam.

Učenje in razvoj pomagata zaposlenim, da se prekvalificirajo in nadgradijo. Ta proces vodi kadrovska služba, dobre politike pa so lahko zelo koristne pri napredovanju organizacije v smeri njenih dolgoročnih ciljev. Eden od kadrovskih trendov za leto 2023 je uvajanje učenja v vsakodnevno delo in pomoč zaposlenim pri razvoju mehkih in trdih veščin, ki so usklajene s cilji organizacije.

Številne organizacije imajo vnaprej določene proračune za učenje in razvoj zaposlenih. Ta proračun se nato razdeli med zaposlene. Posamezniki lahko pridejo v podjetje z zelo različnim znanjem in izkušnjami, nenehno učenje in razvoj pa zaposlenim omogoča, da premostijo vrzeli v znanju in se razvijejo v vodje.

Načrtovanje nasledstva

Načrtovanje nasledstev je proces načrtovanja nepredvidljivih dogodkov v primeru odhoda ključnih zaposlenih iz podjetja. Če na primer ključni višji vodja zapusti svojo službo, bo pripravljena zamenjava zagotovila kontinuiteto in lahko podjetju prihranila precej denarja.

Načrtovanje nasledstva pogosto temelji na ocenah uspešnosti in prizadevanjih za učenje in razvoj znotraj podjetja. Posledica tega je ustvarjanje nabora talentov. To je skupina kandidatov, ki so usposobljeni in pripravljeni zapolniti (višja) delovna mesta v primeru, da nekdo odide. Gradnja in negovanje tega nabora je ključnega pomena za dobro upravljanje ljudi.

Nadomestila in ugodnosti

Še ena od človeških osnov so nadomestila in ugodnosti. Pravično plačilo je ključno pri motiviranju in ohranjanju zaposlenih. Eden od temeljev upravljanja s človeškimi viri v zvezi s plačilom je zagotavljanje enakopravnosti in pravičnosti.

Pravilna ponudba plačila je ključni del privabljanja najboljših talentov. To mora biti uravnoteženo s proračunom in dobičkom podjetja. Kadrovski oddelek bi moral spremljati povišanje plač in postavljati standarde plačila za določena delovna mesta, prav tako pa lahko občasno opravi tudi revizijo plač.

Nadomestila ločimo na primarna in sekundarna. Primarno nadomestilo vključuje neposredno plačan denar za delo, to je mesečna plača ali plačilo na podlagi uspešnosti.

Sekundarno nadomestilo pa so vse nedenarne nagrade oz. t.i. ugodnosti. To lahko vključuje dodatne počitnice, teambuildinge, prilagodljiv delovni čas, delo od doma, dnevno varstvo, pokojnine, službeni avto, prenosni računalnik ter še veliko več.

Cilj tukaj je nagraditi ljudi na načine, ki jih motivirajo. Zgradite in vzdržujte pozitivno izkušnjo zaposlenih z visokim zadovoljstvom in kakovostjo življenja. Le tako bodo zaposleni po svojih najboljših močeh prispevali k svojemu delu.

Podatki in analitika

Od zbiranja prošenj za zaposlitev, onboarding (uvajalnega) procesa, pregleda nad uspešnostjo in rastjo zaposlenih, ugodnosti za zaposlene, priprave dokumentov, izračunov letnega dopusta, plač do offboarding (izstopnega) procesa – vse to in še veliko več so bistvene funkcije kadrovske službe.

Analitika vsega tega pa vam v kadrovski službi ne pomaga samo poiskati, zaposliti in obdržati najboljših talentov, temveč tudi močno pomaga pri strateških odločitvah za prihodnost.

Upravljanje s človeškimi viri postane bolj in bolj zapleteno ter časovno zamudno, ko se vašemu podjetju pridružijo novi ljudje in tudi rutinska opravila postanejo izziv.

Če želite biti učinkoviti, opraviti vsa rutinska in strateška dela in ohraniti zaposlene zadovoljne, zveste in predvsem zavzete, si pomagajte s HRM sistemom.

Intrix HRM je namenjen vsem, ki jim ni vseeno kako voditi in razvijati talente. Preizkusite ga 30 dni brezplačno in pridobite vpogled v:

 • 360-stopinjski pregled nad podatki zaposlenih na enem mestu
 • avtomatizirane procese iskanja kandidatov za zaposlitev,
 • učinkovito uvajanje novo zaposlenih in
 • popoln pregled nad izvedbo HR aktivnosti.

Zmanjšajte obseg ročnega dela na nekaj klikov in s tem pridobite več časa za strateško delo in razvoj kolektiva.

Izboljšajte uspešnost vaše ekipe!
Preizkusite Intrix HRM brezplačno in popolnoma brez tveganja.
Izboljšajte uspešnost vaše ekipe!
Preizkusite Intrix HRM brezplačno in popolnoma brez tveganja.
|
5/5 - (2 votes)