Kaj je strateški kadrovski management

Kaj je strateški kadrovski management in kako se razlikuje od običajnega kadrovskega managementa?

Strateški management človeških virov (SHRM) je proces, ki ga podjetja uporabljajo za upravljanje s svojimi zaposlenimi. Ta proces v svojem bistvu zagotavlja, da je upravljanje kadra takšno, ki podpira cilje organizacije. Gre za nekakšen most, ki povezuje kader s cilji organizacije. S pomočjo SHRM lahko podjetja bolj učinkovito upravljajo z uspešnostjo in razvojem zaposlenih ter hkrati ustvarjajo programe in aktivnosti, ki podpirajo splošno strategijo organizacije.

Urška Stanovnik iz podjetja Optiweb, ki je bila tudi gostja na dogodku HRup, pravi: “Strateški kadrovski management je zelo širok pojem, v osnovi pa pomeni, da kadrovska funkcija s svojimi aktivnostmi podpira in pomaga dosegati poslovne cilje podjetja. Katere točno so te aktivnosti v določenem času pa je zelo odvisno od poslovnih ciljev podjetja”.

Urska Stanovnik med predavanjem o strateskem kadrovskem managementu

Glavna razlika med managementom človeških virov (HRM) in strateškim managementom človeških virov (SHRM) je v tem, da se HRM ukvarja z vsakodnevnim upravljanjem kadra, medtem ko se SHRM ukvarja s tem, kako lahko zaposleni dosežejo splošne cilje organizacije. Pri SHRM je torej pogoj, da kadrovnik najprej razume poslovne cilje organizacije in nato oblikuje programe in aktivnosti, ki podpirajo te cilje.

Kot osnovno lastnost SHRM Urška Stanovnik navaja proaktivnost: “Namesto da se kadrovska funkcija odziva reaktivno, se ukvarja s strategijami in načrtovanjem, ki omogočajo podjetju, da se prilagaja spremembam in doseže svoje dolgoročne cilje. S tem prispeva k uspešnosti podjetja kot celote in mu pomaga ostati konkurenčno na trgu dela.”

Običajno so del SHRM naslednja področja: upravljanje uspešnosti, usposabljanje in razvoj, plača in ugodnosti ter odnosi med zaposlenimi. Tukaj gre za splošna področja, vsako podjetje pa lahko ima svoje aktivnosti, ki so odvisne od ciljev same organizacije.

Urška Stanovnik pravi: “Aktivnosti strateškega kadrovskega managementa se raztezajo skozi celoten življenjski cikel zaposlenega. To vključuje:

 • Gradnjo znamke delodajalca: Kadrovska služba sodeluje pri oblikovanju in izvajanju znamke delodajalca.
 • Iskanje in selekcija: Proaktivno identificira potencialne kandidate, ki ustrezajo potrebam podjetja in izvaja učinkovite selekcijske postopke.
 • Uvajanje: Zagotavlja, da se novi zaposleni uspešno vključijo v podjetje, spoznajo njegovo kulturo in cilje.
 • Razvoj: Nudi programe usposabljanja in razvoja, ki pomagajo zaposlenim izboljšati svoje kompetence in prispevati k poslovnim ciljem.
 • Motivacija: Skrbi za vzpodbudno delovno okolje, ki spodbuja produktivnost in zavzetost zaposlenih.
 • Odhod: Izvaja postopke za odhode zaposlenih.“

Strateška vloga kadrovnikov

Glavna naloga kadrovnika je, da okrepi razmerje med delavci in delodajalcem. Opredeljuje namreč strategijo delovnega okolja in aktivnosti, ki so pomembne za dosego ciljev organizacije.

Po mnenju Urške Stanovnik je pomembno, da: ”kadrovniki s svojim razmišljanjem in aktivnostmi znamo izzvati vodstvo, vodje in ostale sodelavce, da razumemo področje, v katerem podjetje deluje, da smo vključeni v realne izzive oddelkov in podjetja ter proaktivno pomagamo pri reševanju le-teh. Da smo lahko strateški kadrovski partnerji, morajo naša znanja segati širše od kadrovskega področja – tudi na področje poslovanja, financ in širše.”

Cilj strateškega pristopa k HR je, da vodstvo ne izvede večjih strateških sprememb, ne da bi se pred tem posvetovalo s kadrovniki. Kot strateški partnerji imajo kadrovniki pomembno vlogo pri uspešni uvedbi in izvedbi sprememb ter pri organizacijski uspešnosti. Kadrovniki morajo zaradi tega pokazati, da razumejo poslovanje, stranke ter trenutne in prihajajoče potrebe.

Tudi Urška Stanovnik navaja podobno: “Obstajajo tudi procesi, ki se kadrovske funkcije v osnovi ne dotikajo, kar pa ne pomeni, da so to področja, kjer se kadrovska služba ne sme ali ne more vključiti. To je v veliki meri odvisno tudi od velikosti podjetja – v primerih manjših ali srednje velikih podjetij, ne vidim težave, da kadrovski oddelek prevzame tudi druge projekte, ki ne spadajo tako zelo enoznačno na kadrovsko področje. Sicer pa sem mnenja, da pod kadrovske naloge sodi vse, kar se povezuje z ljudmi in mislim, da (skoraj) ni procesa v podjetju, ki ne bi vključeval ljudi.”

Predvsem pomembno pa je, da kadrovniki sodelujejo z vodji. “Sodelovanje med vodji in kadrovniki mora biti predvsem redno in mora temeljiti na zaupanju. Kadrovska služba mora vedeti kaj se vodjem dogaja, s kakšnimi izzivi se soočajo, kaj se dogaja v njihovih oddelkih. Kar se tiče kadrovskih procesov mora biti kadrovska službna tista, ki postavi jasen proces, nato pa vodje uvede in izobrazi v izvajanju teh procesov. Po drugi strani pa mora čim bolje razumeti, kaj vodje delajo, da jih zna podpreti in jim pomagati. Meni se zelo dobro obnesejo mesečni sestanki z vodji, ki so fokusirani zgolj na zaposlene. Ne na procese, ne na projekte, splošne izzive itd., ampak samo na zaposlene, njihov razvoj, motivacijo… Konec koncev je velik del uspešnosti podjetja odvisen prav od zaposlenih.”

Zakaj se HRM-ja lotiti strateško?

SHRM vam pomaga, da uskladite potrebe organizacije z upravljanjem talentov, kulturo organizacije in potrebami kupcev. To lahko izboljša učinkovitost in vsakodnevne postopke HR oddelka, saj prispevajo k splošni kulturi na delovnem mestu in uspehu organizacije. Če navedemo samo nekaj koristi strateškega HRM, so te:

 • hitrejše doseganje ciljev organizacije,
 • izboljšana sposobnost razreševanja konfliktov,
 • izboljšani splošni uspeh organizacije,
 • izboljšana morala in produktivnost zaposlenih,
 • učinkovitejše usposabljanje zaposlenih,
 • izboljšana vpeljava orodij za vodenje in
 • promocija vrednot in etike organizacije.
 
Urska Stanovnik o prednosti strateskega kadrovskega managementa

Prednost strateškega pristopa k upravljanju kadra Urška Stanovnik opisuje: “Vključitev kadrovske službe v strateško odločanje je ključnega pomena za uspeh organizacije, saj ljudje (ki so bistvo kadrovske funkcije) igrajo ključno vlogo pri izvajanju strategije in doseganju poslovnih ciljev. Eno od področij, kjer se mi zdi zelo pomembno, da je kadrovska funkcija aktivno vključena, je oblikovanje in izvajanje strategije podjetja. Kadrovska služba mora biti vključena od začetka, obenem pa ne vidim razloga zakaj ne bi bila tudi nosilec te aktivnosti.”

Vas zanima, o čem je Urška govorila na najbolj HRup-nem kadrovskem dogodku jeseni 2023? Poglejte si kratek video.

Prepustite administrativno vlogo kadrovsko informacijskemu sistemu Intrix HRM in prevzemite strateško vlogo kadrovnika v podjetju.
|
5/5 - (1 vote)