Storitve2020-01-28T13:59:40+01:00

Svetovanje in implementacija rešitev za CRM in projektno vodenje

Podjetje Intera je največji slovenski ponudnik rešitev za CRM in projektno vodenje. Za seboj imamo več kot 800 uspešno izpeljanih implementacij sistema Intrix, ki ga uporablja že več kot 8.000 aktivnih uporabnikov.

Kako v podjetje implementiramo zahtevnejše in prilagojene rešitve?

1 – Analiza vaših prodajnih in poslovnih procesov

Pomagamo vam odgovoriti na nujna začetna vprašanja, kot so:

  • Ali kot podjetje dovolj dobro komunicirate s svojimi strankami?
  • Ste seznanjeni z vsemi odprtimi priložnostmi na trgu?
  • Katere prodajne aktivnosti izvajate in kako bi jih lahko bolje?
  • Kako zadovoljni so vaši prodajniki in kako jim pomagati?

Ko boste imeli celotno sliko, boste veliko lažje opredelili cilje, ki jih želite realizirati z uvedbo sistema za CRM ali projektno vodenje.

Analiza vaših prodajnih in poslovnih procesov

2 – Načrtovanje in priprava strategije za uvedbo rešitve

Na podlagi naših znanj in izkušenj boste skupaj z nami jasno definirali merljive cilje in KPI-je, določili natančen postopek uvedbe rešitve in opredelili časovne okvirje.

Ravno tako vas bomo opozorili na pasti in ozka grla, ki se lahko pojavijo, ter podali primerne rešitve, da se tem pastem izognete.

Načrtovanje in priprava strategije za uvedbo CRM rešitve

3 – Implementacija in nadgradnje

Naši strokovnjaki vas bodo vodili skozi celoten proces implementacije. Poskrbeli bodo za to, da bo implementacija potekala po pripravljenem načrtu ter predvsem v zastavljenih časovnih in finančnih okvirjih. V primeru povezav z drugimi sistemi bodo tudi komunicirali z zunanjimi partnerji.

Implementacija in nadgradnje CRM rešitve

4 – Migracija obstoječih podatkov 

Prenos obstoječih podatkov iz drugih sistemov ali iz različnih tabel, ki jih uporabljate v podjetju, je lahko zelo zapleten proces. Z večletnimi izkušnjami smo razvili metode in orodja, s katerimi zelo hitro izvedemo migracijo vaših podatkov v nov sistem Intrix – brez izgube ali podvajanja podatkov.

Migracija obstoječih podatkov v CRM rešitev

5 – Izobraževanje uporabnikov

Kljub vsem koristim, ki jih sistem CRM prinese organizaciji, ni nujno, da tudi vsi zaposleni spremembe sprejmejo pozitivno. Pomembno je, da se CRM vsem zaposlenim predstavi kot sistem, ki jim bo v pomoč, ne v breme. Za vaše zaposlene organiziramo redne spletne seminarje, tečaje in dogodke, kjer predstavljamo primere dobrih praks s področij prodaje, CRM-ja, projektnega vodenja, reklamacij in marketinga. Po vaši želji pripravimo tudi individualno izobraževanje po meri na sedežu vašega podjetja in tako vaši ekipi še bolje predstavimo vse možnosti in koristi, ki jih prinaša sodoben sistem za CRM in projektno vodenje.

Izobraževanje uporabnikov

Spoznajmo se ob kavi

Kontaktirajte nas