Upravljanje kadra v malih podjetjih

Mnogi strokovnjaki se strinjajo, da je HRM odločilen faktor uspešnosti majhnih podjetij. Zato je pomembno, na kak način majhna podjetja upravljajo s kadrom. Običajno je dovolj uporaba ustreznih kadrovskih praks, s katerimi se lahko zagotovi, da zaposleni v podjetju ostanejo in so pri delu produktivni in uspešni.

Mnoga mala podjetja nimajo kadrovnika oz. osebe, ki bi skrbela izključno za kadrovske procese v podjetju. Pogosto gre za osebo, kateri skrb za zaposlene predstavlja eno od mnogih nalog, včasih pa kadrovsko vlogo prevzamejo celo direktorji. V vsakem primeru gre tukaj za osebo, ki ima veliko odgovornosti in mora kadrovske procese izvajati kar najbolj optimalno in učinkovito.

Upravljanje kadra v malih podjetjih

Zato je več kot smiselno, da si pri tem pomaga s kadrovsko informacijskim sistemom, ki delo pohitri ter zmanjša stroške in verjetnost za napake.

Na katerih HRM področjih bi mala podjetja morala izvajati ustrezne prakse?

1. Načrtovanje delovne sile in zaposlovanje

Za mala podjetja je še posebej pomembno, da imajo na voljo kader z ustreznimi veščinami in lastnostmi. Še posebej na začetku je lahko na tem področju veliko izzivov, saj morajo vlagati v izrazito in privlačno zaposlitveno ponudbo, da bi izstopali iz množice potencialnih delodajalcev.

Drug izziv malih podjetij je, da so pogosto za njih najbolj učinkoviti neformalni viri zaposlovanja (npr. ustno priporočilo). Ta pristop ima seveda mnoge omejitve.

2. Usposabljanje

Majhna podjetja se morajo še posebej truditi glede kvalitete storitev ali izdelkov, saj lahko vsako manjše nezadovoljstvo kupca močno vpliva na samo poslovanje podjetja in na koncu tudi na njegov obstanek.

Zaradi tega so manjša podjetja bolj usmerjena v samo usposabljanje na delovnem mestu, še posebej v orientacijsko usposabljanje ob sami zaposlitvi. Seveda pa sta usposabljanje in razvoj pomembna tudi kasneje, saj mora podjetje slediti zahtevam trga, da ne zaostaja za večjimi konkurenti.

Usposabljanje delovne sile

3. Merjenje in nagrajevanje uspešnosti

Nagrajevanje uspešnosti je ključen element ohranjanja zaposlenih v manjših podjetjih. Spremljanje uspešnosti in vplivanje nanjo je v teh podjetjih enostavnejše ravno zaradi same velikosti podjetja.

Manjša podjetja neprestano spremljajo uspešnost zaposlenih, saj je ta neposredno povezana z doseganjem rezultatov zaposlenih in posledično tudi podjetja. Je pa hkrati zelo pomembno, da prepoznano uspešnost ustrezno tudi nagradijo (finančno ali nefinančno), da se zaposleni še naprej trudijo v smeri doseganja uspeha.

Uporaba kadrovsko informacijskih sistemov v malih podjetjih

Čeprav uporaba kadrovsko informacijskega sistema za mala podjetja običajno predstavlja strošek, jim lahko prinese tudi veliko prednosti. Mala podjetja so namreč poslovno zelo občutljiva. Zato jim je vsaka rešitev, ki optimizira njihovo poslovanje in jim pomaga sprejemati pomembne poslovne odločitve, zelo koristna.

Iz tega stališča so kadrovsko informacijski sistemi za mala podjetja zelo dobrodošli. Pa vendar jih uporablja zelo malo podjetij. Uvedba rešitve je zelo smiselna, ko imamo v podjetju takšno količino podatkov, ki je še obvladljiva.

Ko se zgodi, da začne malo podjetje rasti, lahko hitro pride do situacije, da je podatkov preveč, iščemo jih na več različnih mestih, na nekatere podatke pozabimo ali pa katerega od dokumentov v vsej gneči izgubimo.

Uporaba kadrovsko informacijskega sistema v malem podjetju

Večje kot je podjetje, večja je lahko fluktuacija, kar pomeni, da so kadrovski procesi vedno bolj intenzivni, večja je verjetnost za napake in hkrati tudi manjša toleranca za njih. V času rasti podjetja je pomembno, da sodelavci ne dobijo občutka, da ne obvladujemo svoje rasti.

Pomembno je, da izkušnja zaposlenih ostane še vedno na najvišji ravni. Pri tem si moramo pomagati z različnimi orodji, da še vedno zagotavljamo optimalno in učinkovito poslovanje.

Ste majhno podjetje in menite, da potrebujete kadrovski sistem? Preizkusite kadrovski sistem Intrix HRM. Vas zanima, zakaj je prav ta primeren za mala podjetja? Preberite tukaj.

Preizkusite Intrix HRM.
30 dni brezplačno.
Preizkusite Intrix HRM.
30 dni brezplačno.
|
Oceni prispevek