Dejavniki, ki vplivajo na uspeh projekta

Projektno vodenje s kopico projektov se nam odvija tudi izven službenega življenja: pri gradnji hiše, varčevanju za nakup želene dobrine, izdelavi daril za popestritev prazničnih dni itd.

Projekti so časovno omejeni. Ponavadi se na določeni točki zaključijo in za seboj pustijo rezultate oz. (ne)dosežene cilje. Tokrat se bomo lotili dejavnikov, ki lahko vplivajo na (ne)uspeh projektov. Kateri so torej tisti dejavniki pri projektu, ki jim je treba nameniti prav posebno pozornost že v fazi snovanja?

#1 Projektno vodenje in časovna komponenta

Vsak projekt je treba začeti in končati v zadanem časovnem obdobju. Zaradi napačnega časovnega načrtovanja se nam vse ostale sestavine, ki prav tako vplivajo na (ne)uspešnost projekta, sesujejo kot domine. A ne le pri tem projektu, temveč tudi pri ostalih. Zgodi se nam lahko, da npr. s podaljševanjem obdobja prvega projekta posežemo v strukturo drugega projekta, pri katerem sodeluje enaka projektna ekipa. Kako bomo v tem primeru razporedili člane svoje projektne ekipe? Da ne omenjamo zamud, morebitnih penalov itd.

#2 Spremljanje stroškov

Za realizacijo projekta imamo na voljo omejen finančni okvir. Najmanj kar si želimo je, da se nam zaradi napačnega načrtovanja finančne konstrukcije projekta ali zaradi zamud med potekom projekta zgodijo dodatni nenačrtovani finančni izdatki. Zato skrbno pazimo, da realizirani stroški ne presegajo načrtovanih in da je časovnica projekta skladna z načrtovano.

#3 Obseg projekta

Pomembno je, da pri projektu dobro načrtujemo obseg del in predvidimo vse možne scenarije. Od tega je namreč odvisno, koliko sredstev bo namenjenih projektu, koliko članov ekipe bo na voljo, koliko časa bo potrebnega in ali bomo zadovoljili potrebe.

Prikažimo to še na praktičnem primeru. Par načrtuje nakup kabrioleta. Zanj dolgo varčuje in ga končno tudi kupi. Takrat pa ona sporoči veselo novico: pričakujeta dvojčka! Je bil kabriolet pametna naložba? Sta med načrtovanjem kaj spregledala? Velikost kabrioleta gotovo ne bo ustrezala potrebam njune družine.

 

#4 Kakovost izvedbe

Kako bomo pri projektu vzpostavili kontrolne točke? Kakšne standarde imamo? Kdo je odgovoren za nadzor kakovosti? Vrnimo se k praktičnemu primeru. Gradimo hišo, potem pa se zaradi nepravilne priprave temeljev začne posedati ali se celo podre. Na tej točki tudi v praksi vidimo, zakaj je kakovost izvedbe (in tudi načrtovanja) tako zelo pomembna.

Štiri področja, ki vplivajo na končni rezultat, so torej ključna. Če želite, da bo vaš projekt uspešen, je treba obvladovati čas, stroške, obseg in kakovost izvedbe. Kako jih pri svojem vodenju projektov obvladujete vi?

|
5/5 - (2 votes)