Prodajni lijak v sistemu Intrix CRM

Prodajni lijak je vizualna predstavitev ključnih prodajnih korakov (statusov), ki jih morate opraviti za prodajo vaših izdelkov ali storitev. Predstavlja jasen pregled vseh statusov priložnosti, s katerimi razpolaga vaša prodajna ekipa.

Iz prodajnega lijaka lahko enostavno razberete, koliko priložnosti imate v določeni fazi prodaje. V želji po čim boljših rezultatih je ta podatek ključnega pomena, saj lahko na podlagi tega reagiramo (povečamo bazen potencialnih strank, se osredotočimo na določen korak itd.).

V aplikaciji Intrix CRM so v prodajnem lijaku vnaprej definirani naslednji statusi:

  • Kvalificirana priložnost – priložnost ustreza vašim kriterijem in je vašemu podjetju zanimiva.
  • Poslana ponudba – potencialni stranki ste že poslali oziroma predstavili vašo ponudbo.
  • V pogajanjih – s potencialno stranko se pogajate oziroma dogovarjate o finančnih podrobnostih.
  • Uspešno zaključena – priložnost je uspešno zaključena.

Pomembno: če je vaš prodajni proces podrobneje razdelan, se posamezni statusi priložnosti enostavno dodajo in videz prodajnega lijaka se prilagodi.

V Intrixu lahko v filtru preklapljate med dvema tipoma prodajnega lijaka: standardnim in s konverzijo. Razlika med njima je v načinu štetja posameznih statusov.

Standardni prodajni lijak

Predstavlja dejansko stanje vseh odprtih priložnosti. Iz spodnje slike je razvidno, da je odprtih priložnosti deset, tri pa so že uspešno zaključene.

sales funnel prodajni lijak

Prodajni lijak s konverzijo

Predstavlja seštevek posameznih statusov, skozi katere so šle prodajne priložnosti. Iz spodnje slike je razvidno, da je skozi prodajni lijak šlo 13 priložnosti, uspešne so bile tri, torej je odprtih priložnosti prav tako deset.

prodajni lijak v sistemu intrix

Za lažjo predstavo med obema tipoma prodajnega lijaka si lahko ogledate naslednjo tabelo, iz katere je lepo razvidno pravilo, po katerem se ustvarjata oba tipa prodajnega lijaka.

prodajni lijak v tabeli

Kako uporabimo prodajni lijak za izboljšanje prodaje?

S pomočjo prodajnega lijaka lahko izboljšate prodajne rezultate vašega podjetja. Pomagal vam bo nadzorovati in uresničevati vaše prodajne cilje. Če bo kvalificiranih priložnosti malo, boste to hitro zaznali in z marketinškimi aktivnostmi poskrbeli za nove priložnosti. Če pa bo preveč priložnosti predolgo v vmesnih fazah (poslana ponudba in v pogajanjih), se boste osredotočili na skrajšanje prodajnega cikla ali razbremenitev oziroma okrepitev prodajne ekipe.

Poglejte si kako meriti rezultate marketinških in prodajnih akcij in kako vedeti, katere so bile res učinkovite, katere so prinesle velik odziv in katere tudi najvišjo vrednost realizacije.

Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
|
5/5 - (1 vote)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.