Triki za vodje v multiprojektnih okoljih

Udeležila sem se seminarja Projektno vodenje v praksi. Eden izmed govorcev je bil Jan Willem Tromp, nizozemski raziskovalec in podjetnik z izjemnimi izkušnjami na področju multiprojektnega vodenja. S svojim podjetjem razvija nove koncepte za učinkovito delovanje v multiprojektnih okoljih.

multiprojektno vodenje

Kaj je multiprojektno okolje?

Gre za situacijo, ko isti ljudje hkrati delajo na več projektih/nalogah, zaradi česar lahko prihaja do preobremenjenosti zaposlenih in vprašanja postavljanja prioritet, torej katerih nalog se je treba lotiti najprej. Tako preobremenjenost zaposlenih kot nepravilno postavljene prioritete lahko privedejo do zmanjšanja produktivnosti, kreativnosti in s tem slabših rezultatov. Teh pa si ne želi prav noben vodja.

S fokusiranjem do večje produktivnosti

V (multi)projektnem vodenju, kot pravi Jan Willem Tromp, je zaradi nepredvidljivih dejavnikov planiranje vnaprej izguba časa, zato se zapleteni gantogrami v tem primeru ne obnesejo. V svojih raziskavah je dokazal, da se z zmanjšanjem preobremenjenosti zaposlenih in povečanjem fokusa zaposlenih na le eno nalogo poveča tudi njihova produktivnost. Prav zato je ključna naloga vodij projektov ta, da poskrbijo za pregled nad resursi pri projektih in delegirajo prave naloge, izvajalci nalog, torej člani projektne ekipe, pa odlično opravljajo najpomembnejše naloge.

Projektno vodenje in nasveti za večjo učinkovitost v multiprojektnem okolju

Podal je 9 praktičnih nasvetov za večjo učinkovitost:

  1. Vodja naj delegira, kaj naj se naredi najprej.
  2. Vodja naj sporoči ljudem, da je nalogo treba čimprej zaključiti.
  3. Nagrajevanje projektnih vodij ni priporočljivo, ker lahko to privede do “kraje” virov med projektnimi vodji in celo do uničenja podjetja.
  4. Vodja naj skrbi za uravnoteženost med razpoložljivimi viri in njihovo obremenjenostjo.
  5. Zaposleni naj se fokusirajo, kar pomeni opravljanje ene naloga hkrati brez motenj iz okolice.
  6. Ko vodja določi naloge, naj se ekipa odloči, kako si jih bo medsebojno porazdelila oz. kdo jih bo opravil. Multiprojektno okolje naj ne sloni na zgolj eni osebi.
  7. Vodja naj člana ekipe vedno vpraša, koliko časa potrebuje, da določeno nalogo zaključi.
  8. Imejte pogum, da nekatere projekte za nekaj časa zamrznete in se fokusirate na druge. S tem boste dosegli, da bo zaradi pravega fokusa opravljenega več dela.
  9. S pravim fokusom tudi delo gladko teče.

Ključno je, da kot dober projektni vodja znate določiti prave prioritete in dovoliti članom svoje projektne ekipe, da so fokusirani na samo eno nalogo hkrati. Zgornje nasvete lahko že danes preizkusite v praksi. Naj vam pri organizaciji nalog, razporejanju časa in resursov pomaga Intrix – enostaven program za projektno vodenje (Project).

|
Oceni prispevek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.