Učinkovito sodelovanje na delovnem mestu

Sodelovanje na delovnem mestu je način dela, ki zaposlenim pomaga, da skupaj delajo v smeri doseganja skupnih ciljev na načine, ki prinašajo ugodnosti tako za podjetje kot za zaposlene.

O sodelovanju

Sodelovanje med zaposlenimi je več kot samo trend. Opisuje namreč stil dela, ki spodbudi zaposlene, da delajo bolj marljivo in učinkovito, da bi dosegli uspešen izid v sklopu projekta, ki jim je bil dodeljen.

Študija, ki so jo izvedli na Univerzi v Stanfordu priča o tem, da so bili zaposleni, ki so na projektu sodelovali z drugimi, sposobni osredotočenosti na nalogo veliko dlje kot tisti, ki so delali neodvisno od drugih.

Vse kaže na to, da sodelovanje na delovnem mestu ni zgolj začasni trend, ampak postaja uveljavljen način dela, ki se bo ohranil.

Koristi, ki jih prinaša sodelovanje na delovnem mestu

Poleg tega, da zaposleni ostanejo dlje časa osredotočeni na posamezno nalogo, pa sodelovanje na delovnem mestu prinaša tudi druge koristi:

Člani ekipe se med seboj dopolnjujejo

Težko najdemo člana ekipe, ki je dober v vsem, ampak hitro lahko najdemo člana, ki je zelo dober na vsaj enem področju. Skupaj se člani nato dopolnjujejo v svojih močnih področjih in kompenzirajo za področja, ki predstavljajo večje izzive. Ekipa tako predstavlja enotno “fronto”, ki bo poskrbela za to, da bo projekt, kampanja ali zahtevna naloga opravljena.

Vektorska slika, ki s pomočjo lego kock prikazuje sodelovanje na delovnem mestu.

Sodelovanje na delovnem mestu poveča učinkovitost

Ko zaposleni delajo v skupinah, lahko rešitve najdejo hitreje, kot pa posameznik sam. Delo se lahko porazdeli, zato je večja verjetnost, da bodo naloge opravljene v zastavljenem roku, pri čemer ne bo osebe, ki bo preobremenjena zaradi preobilice dela. Seveda pod pogojem, da so naloge smiselno in enakomerno razporejene. 🙂

Člani ekipe imajo priložnost, da se učijo eden od drugega

Vsak posameznik v ekipi prinese koristi, ki temeljijo na njihovi izobrazbi in delovnih izkušnjah. Prav tako ima vsak od njih drugačno osebnost in točno določen način razmišljanja. Nekateri posamezniki so lahko bolj verbalni in radi komunicirajo, medtem ko si drugi morda raje vzamejo več časa za razmislek preden ideje delijo z drugimi. Vsak se lahko od drugega kaj nauči, zato je pomembno, da v ekipi med člani prevladuje zaupanje.

Sodelovanje na delovnem mestu spodbuja zaposlene, da vidijo večjo sliko organizacije

Kadar zaposleni dela sam, se lahko počuti izoliranega od sodelavcev in malodušnega v odnosu do delovnih nalog. Lahko se celo počuti, kot da njegovo delo ni pomembno. Kar seveda v večini primerov ne drži.

Ekipe so običajno sestavljene iz posameznikov, ki prihajajo iz različnih oddelkov, kar omogoča posamezniku, da vidi, kako pomemben je njegov prispevek za celotno podjetje. Tak tip kulture v organizaciji povzroči, da zaposleni začuti ponos, hkrati pa zagotovi osnovo za uspešna sodelovanja v prihodnosti.

Sodelovanje na delovnem mestu spodbuja zadrževanje zaposlenih.

Zaposleni, ki so pri delu bolj zavzeti, bodo bolj verjetno ostali z delodajalcem na dolgi rok. Pri delu so srečnejši, kar se kaže tudi pri tem, kako komunicirajo z drugimi sodelavci in s strankami. Če se zaposleni odloči zamenjati službo, to pomeni velik strošek za delodajalca. Povprečen strošek menjave zaposlenega, je približno med šestimi in devetimi mesečnimi plačami.

Vidimo lahko, da sodelovanje med zaposlenimi prinese veliko koristi. Zato je smiselno, da se v naslednjem koraku vprašamo, kako doseči, da bodo naši zaposleni sposobni učinkovitega medsebojnega sodelovanja?

Kako spodbuditi sposobnost učinkovitega medsebojnega sodelovanja?

Če si želimo, da bi organizacija delovala gladko ter dosegala svoje cilje, moramo zagotoviti delovno okolje, ki podpira sodelovanje med zaposlenimi.

Žal se pri večini podjetij sodelovanje med zaposlenimi ne pojavi samo od sebe, zato moramo uporabiti nekaj nasvetov, da izboljšamo sposobnost sodelovanja med zaposlenimi v svoji organizaciji.

Simbolicen prikaz sodelovanja na delovnem mestu s pomocjo zobnikov.

Timsko delo mora postati del kulture vašega podjetja

Da bi sodelavci uspešno sodelovali, mora vodstvo sodelovanje dodati med ključne vrednote organizacije. Zaposleni morajo videti, da vodstvo organizacije skupaj deluje na poti k doseganju ciljev organizacije. Vodstvo mora prav tako javno nagrajevati ekipe, ki s skupnim sodelovanjem uspešno dosežejo svoje cilje.

Da bi bilo sodelovanje resnično produktivno, mora vodstvo spodbujati okolje, v katerem se zaposleni ne bojijo deliti svojih idej. V organizaciji morajo deljenje idej spodbujati in nagrajevati.

Zagotovite zaposlenim sredstva za timsko delo

Da bi izboljšali komunikacijo, mora organizacija ekipam zagotoviti nujna sredstva. Sem sodijo udobni delovni prostori, kjer lahko ekipa deluje. Če so ekipe razporejene preko različnih lokacij, potem mora organizacija zagotoviti sredstva, s katerimi omogoča ekipam, da skupaj delujejo tudi na daljavo, npr. s pomočjo video konferenc.

Organizacija mora zagotoviti tudi online portal za sodelovanje med zaposlenimi, ki se uporablja za komunikacijo. Obstaja že veliko spletnih orodij (npr. Slack), ki omogočajo zaposlenim, da preprosto komunicirajo preko različnih oddelkov. Orodje za komunikacijo preko različnih oddelkov je eden od ključnih sredstev za zagotavljanje sodelovanja med zaposlenimi.

Usposabljajte zaposlene in spodbujajte neprestano učenje

Delovati kot sodelovalni član ekipe ni ravno veščina s katero bi se vsi rodili. Zato je pomembno, da organizacija vlaga v razvoj veščin s področja timskega dela. Danes obstaja že veliko izobraževanj, vezanih na “team building”. Nekatera poudarjajo tudi pomembne veščine, vezane na to, kako učinkovito sodelovati.

Ena od takih veščin je sposobnost učinkovite komunikacije s sodelavci. Obstajajo tudi praktične delavnice, kjer se lahko zaposleni naučijo, kako bolje komunicirati ob javnem nastopanju. Učenje javnega nastopanja bo povečalo njihovo samozavest in sposobnost artikuliranja bistva, zaposleni pa bodo tudi bolj povezani, če se bodo delavnice udeležili kot skupina.

Predvidite, katera izobraževanja in usposabljanja bi bila potrebna za zagotovitev veščin, ki spodbujajo sodelovanje na delovnem mestu. Razpišite seznam izobraževanj v HRM sistemu in ponudite zaposlenim opcijo, da osvajajo nova znanja in veščine, ki jim bodo pomagali pri vsakdanjem delu.

Usposabljanje zaposlenih

Spodbujajte zaposlene, da se družijo tudi izven dela

Ko so zaposleni v pisarni, so osredotočeni na naloge, ki jih imajo, kar pomeni, da preostane premalo časa, da bi se povezali na bolj osebni ravni. Za učinkovito sodelovanje je pomembno, da se člani ekipe povežejo tudi izven pisarne. Za tak dogodek ni potrebno, da se porabi veliko finančnih sredstev; lahko gre za obisk kina, preprosto kosilo ali za pijačo po službi.

Udeležba na takšnem družbenem dogodku bo porušila morebitne ovire v pisarni in pomagala pri izboljšanju sodelovanja v ekipi, saj bodo zaposleni zgradili zaupanje in se počutili bolj sproščene pri skupnem sodelovanju.

Sodelovanje na delovnem mestu se namreč začne šele, ko se sodelavci počutijo sproščene eden z drugim. Druženje izven delovnega mesta in ustvarjanje močnih vezi ima pozitiven vpliv na dinamiko ekipe in na delo, ki ga opravljajo v pisarni.

Razjasnite vloge in opredelite pričakovanja

Organizacije se zavedajo, da če vsi zaposleni delujejo v isti smeri, bo sodelovanje hitro postalo samoumeven in naraven proces. S tem, ko bo zaposleni razumel, ne samo svojo vlogo, temveč tudi vlogo ostalih sodelavcev, bo razumel, kakšna je njegova vloga v širši sliki organizacije.

Pomembno je tudi, da vodje jasno izrazijo pričakovanja, ki jih imajo do ekipe glede izvedbe naloge. Le tako zagotovijo, da vsi člani na isti način razumejo, kaj je njihova naloga oz. cilj proti kateremu delujejo kot ekipa.

Preverite posameznikove talente

Organizacija se mora posvetiti veščinam vsakega posameznika, da ga lahko ustrezno umesti v skupino. Tako bo posameznik lahko največ doprinesel.

Pomembno je, da za vsakega zaposlenega ugotovimo, kakšne so njegove prednosti in ga umestimo v ekipo, kjer bodo te prednosti dopolnjene in izzvane.

Spremljanje kompetenc in ciljev posameznika je pomembno, največkrat pa je to smiselno spremljati na celovit in enoten način, v kadrovsko informacijskem sistemu.

Samo kadar je vsak član najboljši v tem, kar je tudi njegova vloga, bo ekipa kot celota dosegala cilje in rezultate, ki bodo nad pričakovanji organizacije.

Roke ljudi, ki skupaj tvorijo sestavljanko v obliki zarnice

Konflikte znotraj ekipe razrešujte hitro

Nobena ekipa ne more biti popolna, zato je pomembno, da ima organizacija sistem, kako se sooča z morebitnimi konflikti, ki se znotraj ekipe lahko pojavijo.

Omenjen sistem mora dovoliti vsakemu zaposlenemu, da izrazi svoje skrbi, brez posledic. Prav tako bi morali vsakemu zaposlenemu omogočiti, da prispeva k razrežitvi konflikta, ki ga je ustvarila organizacija.

Zaposleni, ki vedo, da obstaja sistem in se počutijo sproščene, ker vedo, da bodo morebitna nesoglasja rešena pošteno in bodo sposobni delovati v ekipi na zdrav in sodelujoč način.

Spodbujajte podajanje pohval

Ali ste vedeli, da ljudje raje sodelujemo z nekom, za katerega vemo, da ima o nas dobro mnenje? V kolikor v podjetju vzpostavite sistem pohval, se bodo zaposleni počutili boljše na delovnem mestu, njihova samozavest bo izboljšana, hkrati pa bodo bolj pripravljeni sodelovati z osebami, ki so opazile njihove dosežke in jih pohvalile.

Prav tako je pomembno, da zaposlene pohvalite, ko si to zaslužijo, v tistem trenutku. Zato je smiselno, da si pri tem pomagate s planiranjem razgovorov 1:1 večkrat letno, kjer pogledate, kako vsak zaposleni dosega cilje, ga pohvalite za morebitne dosežke in preverite, kakšna so njegova pričakovanja.

Razgovori so lahko izvajani redno, lahko pa skličete izredni razgovor, da pohvalite dosežke ustrezno in ko se ti pojavijo. Skličite morda neformalni razgovor najprej s celotno ekipo, da poudarite uspeh vseh članov in se nato pogovorite z vsakim posebej. Opcij je več.

Naj vam pri tem pomaga Intrix HRM sistem, v katerem je sklicevanje in izvedba razgovorov z zaposlenimi hitra ter enostavna.

Intrix – slovenski HRM sistem za razvoj talentov. Enostaven. Pregleden. Prilagodljiv.

|
5/5 - (1 vote)