Povezava CRM sistema z drugimi programi v podjetju

Poslovni procesi v podjetjih velikokrat zahtevajo uporabo večjega števila različnih programskih orodij za podporo poslovanju. Da je pretok informacij med njimi, in s tem velikokrat tudi med različnimi oddelki v podjetju, kar se da učinkovit, je smiselno programska orodja med seboj povezati in tako zagotoviti samodejni prenos podatkov oz. t. i. sinhronizacijo podatkov.

V tem pogledu lahko tudi povezava CRM sistema z ostalimi rešitvami v podjetju precej optimizira uporabo programov in s tem zmanjša časovni vložek, ki je potreben za obdelavo podatkov, hkrati pa, kar je najpomembneje, zagotovi točne in sveže podatke na vseh nivojih poslovanja.

V nadaljevanju naštevamo nekaj rešitev, ki jih je mogoče povezati s CRM sistemom, pripisani so tudi primeri uporabe.

ERP sistemi oz. programi za računovodstvo.

Iz računovodskih in ERP sistemov lahko v CRM prenašamo podatke o izdanih fakturah in na tak način prodajni ekipi na enostaven način v vpogled ponudimo podatke o tem, koliko realizacije smo dosegli s posamezno stranko, kar je koristno pri usmerjanju energije in časa v različne prodajne aktivnosti. Prav tako lahko v CRM prenašamo npr. podatke o problematičnih strankah oz. neplačnikih ter tako dosežemo, da prodajalci ne prodajajo strankam, ki so podjetju dolžne plačilo večje količine preteklih obveznosti.

Programi za masovno pošiljanje e-pošte.

CRM sistemi s svojimi zmožnostmi segmentiranja obstoječih in potencialnih strank predstavljajo odlično izhodišče za prenos kontaktnih podatkov v program za pošiljanje masovne e-pošte, kjer lahko pripravljamo personalizirana sporočila in ustvarjamo nove priložnosti. Na podlagi različnih podatkov o strankah lahko v CRM pripravljamo kampanje z določenim naborom strank, katerim nato pošiljamo sporočila. Pridobljene priložnosti lahko v CRM vežemo k ustreznim kampanjam ter tako spremljamo uspešnost posameznih akcij.

Povezava z IP telefonijo.

Ker veliko prodajnih aktivnosti poteka preko telefonskega kanala, lahko prodajni ekipi olajšamo delo s povezavo CRM sistema z IP telefonijo. V praksi to najpogosteje pomeni, da uporabnik ob dohodnem klicu avtomatsko pridobi vse podatke o osebi oz. podjetju na drugi strani telefonske linije, vključno s preteklimi aktivnostmi, izdanimi ponudbami in opravljenimi storitvami, kar lahko koristno uporabi med pogovorom. Prav tako je mogoče vzpostavljanje izhodnih klicev neposredno iz kartic kontaktov in podjetij v CRM.

Povezava z bazami bonitetnih podatkov.

Kadar govorimo o B2B poslovanju, velja razmisliti tudi o povezavi CRM sistema z bazo bonitetnih podatkov. Takšna povezava zaposlenim omogoči enostaven vpogled v bonitetne podatke posameznega subjekta, kar lahko služi iskanju novih priložnosti ali kot zaščita oz. opozorilo pred sklepanjem novih poslov s podjetji, ki se srečujejo s finančnimi težavami. Prav tako lahko avtomatska povezava s takšno bazo zagotovi prikaz pomembnejših semaforjev, kot so blokade ali ocene tveganja, pri vseh subjektih v CRM sistemu.

Povezava s spletno trgovino.

Podobno kot pri ERP programih je mogoče tudi iz sistemov spletnih trgovin prenašati podatke o strankah in njihovih preteklih nakupih. Tako lahko pridobimo podatke o najdonosnejših strankah ali njihovih interesih (na podlagi kupljenih artiklov), iz baze strank lahko izluščimo tiste, ki dalj časa niso opravile nakupa, ali pa takšne, ki so pred časom kupile določen potrošni material, ki ga bodo morda v kratkem ponovno potrebovale. Takšni podatki so odlični za izvajanje ciljanih prodajnih aktivnosti ali oglaševanja.

Možnosti povezovanja različnih rešitev s CRM sistemi je ogromno. Takoj ko se v podjetju srečamo z dvema ali več sistemi, velja razmisliti, ali lahko podatki iz ene rešitve predstavljajo korist tudi v drugi. Ob premišljeni obdelavi lahko obstoječi podatki za podjetje pomenijo dodatne priložnosti in s tem uspešnejše poslovanje, vzpostavitev avtomatskega prenosa in obdelave takšnih podatkov pa podjetju lahko prihrani veliko časa in denarja. Podatki o vaših strankah, ki jih pridobivate med poslovanjem, so morda vredni več kot ste si predstavljali.

Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
|
5/5 - (1 vote)