Oddajanje obrazcev eVEM s pomočjo Intrix HRM

Kaj so eVEM obrazci in za kaj jih uporabljamo?

Ob vsaki pridružitvi novega sodelavca ima kadrovska služba veliko administrativnih nalog. Poleg organizacije zdravniškega pregleda, pridobitve vseh potrebnih podatkov in dokazil, organizacije onboardinga in skrbi za ureditev vseh potrebnih orodij ter opreme za delo novega sodelavca, morajo poskrbeti tudi za prijavo sodelavca v obvezna socialna zavarovanja. Pri tem se uporablja obrazec M-1.

Kaj so obrazci eVEM in zakaj jih uporabljamo

Seveda pa so tukaj še obrazci M-2 (Sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih), M-3 (Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj), M-12 (Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni) in vloga za pridobitev potrdila A1 (v primeru napotitve delavca na delo v tujino).

V zadnjih letih se je raven fluktuacije močno povečala. To je posledica tega, da so zaposleni veliko bolj pripravljeni zamenjati delodajalca in ne vztrajajo več v službah, v katerih ne vidijo smisla.

Višja fluktuacija pa za posamezno podjetje pomeni tudi več administrativnega dela in hkrati tudi več upravljanja z eVEM obrazci. Zato je smiselno, da se podjetje posluži elektronske oddaje obrazcev, preko kadrovsko informacijskega sistema.

Kako deluje oddaja obrazcev eVEM iz Intrix HRM?

Portal SPOT je pripravil rešitev eHRS, preko katere lahko ponudniki kadrovsko informacijskih sistemov nudimo elektronsko oddajanje obrazcev eVEM. Trenutno zagotavljajo oddajo štirih obrazcev – M-1, M-2, M-3 in M-12. Te obrazce pa lahko s pomočjo povezave avtomatsko oddajate kar iz sistema Intrix HRM.

Ob vnosu novega sodelavca v kadrovsko informacijski sistem Intrix HRM zberete vse njegove podatke na enem mestu. Že v tem koraku pridobite in vnesete podatke, ki jih potrebujete tudi za oddajo obrazca M-1 na eVEM. Ko na vnosu novega obrazca izberete sodelavca, za katerega želite obrazec oddati, se v poljih avtomatsko izpolnijo podatki, ki jih že imate v sistemu za tega sodelavca.

Oddaja obrazcev eVEM iz Intrix HRM

V naslednjem koraku dopolnite podatke, ki vam morda še manjkajo. Za lažje iskanje podatkov so vam na voljo tudi hitre povezave do šifrantov (klasiusov vezanih na izobrazbo in poklic). Ko izpolnite vse podatke, lahko obrazec oddate.

Intrix HRM neprestano komunicira z rešitvijo eHRS, tako da ste vedno na tekočem glede statusa vašega obrazca. Tako dobite obvestilo, če je obrazec potrebno dopolniti, če ste morda oddali napačno vrsto obrazca in tudi, ko je vaš obrazec uspešno obdelan in postopek zaključen.

Ista pravila glede obveščanja veljajo za vse obrazce.

Vnosna polja za podatke zavarovanca in zavezanca se prilagajajo glede na to, kateri tip obrazca izberete. Tako npr. v primeru da izberete obrazec M-1 ne boste videli polj, ki so značilna samo za obrazec M-12.

Prednosti oddaje eVEM obrazcev s pomočjo Intrix HRM

Nekaj prednosti oddaje eVEM obrazcev iz sistema Intrix HRM je verjetno že samoumevnih, pa vendar je bolje, da jih omenimo v nadaljevanju:

  • Varčevanje s časom.
  • Izogibanje vnosa istih podatkov na več mestih, saj se uporabijo podatki, ki ste jih sistemu že podali.
  • Vsi podatki na enem mestu.
  • Pregled zgodovine oddanih obrazcev.
  • Redno spremljanje statusa oddanih obrazcev.
Prednosti oddaje obrazcev eVEM s pomočjo Intrix HRM

V 4 korakih do oddajanja obrazcev iz sistema Intrix HRM

  1. Svojemu skrbniku/vodji projekta predstavite svojo željo. Če še niste naša stranka, kontaktirajte naše svetovalce in se pogovorite o uvedbi sistema Intrix HRM.
  2. Skupaj določite časovni okvir, kdaj je uvedba lahko zaključena.
  3. Uredite pooblastilo, da lahko Intrix HRM (Intera) oddaja obrazce na eVEM v vašem imenu.
  4. Uživajte v prihranjenem času. 🙂
Preizkusite Intrix HRM.
30 dni brezplačno.
Preizkusite Intrix HRM.
30 dni brezplačno.
|
5/5 - (1 vote)