Kadrovanje in agilnost

Glede na to, da se zanaša na stroga pravila in standarde, se kadrovska služba morda zdi malo verjeten kandidat za agilni model – a agilnost je lahko ključ do odklepanja bolj človeškega pristopa h kadrovanju.

Po besedah kadrovskega analitika Josha Bersina:’’Agilni model kadrovske službe navaja, da naloga človeških virov ni le uvajanje kontrol in standardov ter spodbujanje izvedbe – temveč olajšanje in izboljšanje organizacijske agilnosti. To spreminja poslanstvo in fokus HR.’’

Jasno je, da je v svetu dela, ki ga definirajo nestanovitnost, negotovost in kompleksnost, potreba po hitrem prilagajanju nujna.

Agilno kadrovanje se lahko na začetku zdi zapletena tema. Vendar smo v tem članku razčlenili vse ključne elemente, da bi zagotovili praktične korake za uporabo na delovnem mestu. Kaj je agilni HR in katere agilne kadrovske prakse lahko implementirate v svojem oddelku? Ob koncu pa seveda nudimo še digitalni kadrovsko informacijski sistem, ki bo omogočil lažji prestop k agilnemu kadrovanju.

Kaj je agilnost?

Je miselnost, način razmišljanja. Pomeni, da moremo izbrati prave vrednote in načine, kako naj bo naše delo organizirano v tem svetu, ki se spreminja s svetlobno hitrostjo. Z malimi koraki, vztrajnostjo, preizkušanjem, inoviranjem, delovanjem v medfunkcijskih teamih, učenjem – tako ustvarimo vrednost za zaposlene.

Agilnost ima svoje korenine v svetu razvoja programske opreme, vendar se miselnost in načela agile vedno bolj preizkušajo v svetu človeških virov.

Agilni HR je opredeljen kot pristop, ki daje prednost hitrosti odzivnosti in prilagodljivosti znotraj HR funkcije.

Joe McCollum, višji svetovalec pri McKinseyju, pravi: »Pri agilnosti dobite nazaj vašo moč; vaš glas je ponovno slišan, pomagate oblikovati delo, pomagate oblikovati timsko dinamiko. Vsi delajo skupaj in ste veliko bližje akciji kot tradicionalni hierarhiji.«

Prednosti agilnega HR pristopa

Za ‘’norostjo’’ agilnega HR pristopa je metoda. Prednosti agilnega HR pristopa vključujejo, vendar niso omejene na naslednje:

  • Izboljšano timsko sodelovanje – boljša komunikacija in timsko delo med zaposlenimi v različnih delih organizacije. Agilni HR poudarja tudi preglednost in tako vliva večje zaupanje v celotno ekipo.
  • Stalne povratne informacije – povratne informacije prejemamo bolj redno in dosledno. To kadrovskemu oddelku omogoča razvoj ustreznih in učinkovitih rešitev.
  • Boljša prilagodljivost – pandemija je poudarila potrebo, da se ekipe prilagajajo spreminjajočim se razmeram. Namen agilne metodologije je “testirati, se učiti in optimizirati”, kar ekipam omogoča hitro zamenjavo, če je to potrebno.
  • Boljše merjenje rezultatov – agilnost poudarja rezultate, kar privede do uporabe sistemov za digitalizacijo kadrovanja – tako imajo kadrovniki vse na enem mestu. Posledično lahko kadrovski oddelek prikaže neposredne rezultate, povezane s časom, stroški in uspešnostjo katere koli pobude.
kadrovanje agilno

Najprej spremenite miselnost, šele nato pristop.

Agilnost v kadrovanju se lahko začne takrat, ko spremenimo naše poglede na dosedanje procese, delo, funkcije itd. Kako pristopiti k temu? Primerjava med tradicionalnim in agilnim HR je bistvenega pomena za razumevanje, zakaj je agilnost v HR pomembna.

Tradicionalni HR proti agilnemu HR

Tradicionalne kadrovske prakse se osredotočajo na pravila in standarde znotraj strožje hierarhične strukture. Agilni HR pa preusmerja paradigmo na preprostejši in hitrejši pristop, ki daje prednost sodelovanju, povratnim informacijam in inovacijam.

Agilnost omogoča podjetjem in njihovim vodjem, da razvijejo programe in pobude, ki krepijo in pritegnejo njihove zaposlene.

Nasveti za sprejetje bolj agilnega HR modela

Agilnost se v teoriji sliši odlično – toda kako lahko kadrovske organizacije in drugi vodje uporabijo ta načela v svojih ekipah in podjetju?

V HR so stranke kandidati, zaposleni in deležniki. Multidisciplinarne ekipe morajo sodelovati, da zagotovijo vrednost delovni sili in strankam. A prehod v agilnost ni enostaven, saj zahteva disciplino in vztrajnost. Je prilagajanje in spreminjanje. Je maraton, ne sprint – bodite potrpežljivi.

Uporabite naslednje nasvete za prehod na bolj agilen HR model.

Poglejte onkraj tradicionalne organizacijske hierarhije

Prvi korak k agilnemu modelu HR je ponoven razmislek o vaši organizacijski strukturi in premostitev vrzeli med tradicionalno ločenimi ekipami in strukturami. Agilnost pri vodenju in odločanju temelji na ustvarjanju medfunkcionalnih, sodelujočih ekip v celotnem podjetju.

Agilna kadrovska organizacija bi morala biti majhna in spretna, pri reševanju organizacijskih izzivov pa mora sodelovati z vodji iz celega podjetja. Ta pristop se manj osredotoča na stroge razmejitve vlog in delovnih mest in bolj na veščine, ki jih lahko vsak igralec prinese k projektu.

Rezultat je kadrovska organizacija, ki je bolj integrirana, pregledna in prilagodljiva – in organizacija, ki je sposobna pomagati preostalemu podjetju, da sprejme podobne prakse.

Namesto, da se zanašate le na standardno organizacijsko shemo, je lahko koristno, če si lahko ogledate zaposlene, razvrščene glede na njihovo strokovno znanje in spretnosti, medfunkcionalne projekte, ki so jim bili dodeljeni, delovno dobo, uspešnost ali veliko različnih dejavnikov, tako da da je enostavno prepoznati prave ljudi, ki bodo sodelovali pri nenehno razvijajočih se projektih.

Sprejmite agilen pristop k plačilu

Organizacije, ki pošteno in pravično plačujejo svoje zaposlene, bodo imele srečnejšo in bolj angažirano delovno silo. Ker se zaposlitveno okolje hitro spreminja in vrzel v spretnostih povečuje konkurenco za vrhunske talente, je smiselno, da organizacije redno in pogosto ocenjujejo svoje strukture plačil in načrte nadomestil.

Agilen kadrovski pristop se tako odmika od tradicionalnih letnih povišanj k pogostejšim ocenam trga ter stalnim merjenjem uspešnosti in povratnim informacijam.

Redno ocenjevanje vaših plačilnih struktur, ugodnosti in paketov nadomestil lahko pomaga organizacijam prepoznati in zmanjšati razlike v plačah, se zaščititi pred tožbami zaradi diskriminacije pri plačah in prilagoditi načrte nadomestil za učinkovito privabljanje in obdržanje zaposlenih.

Vizualni elementi vam lahko pomagajo razumeti trenutno stanje nadomestil v vaši organizaciji in vam pomagajo izvesti analizo pravičnega plačila, da natančneje določite priložnosti za izboljšave. Hitro lahko ugotovite razlike v plačah s pomočjo združevanja podatkov o zaposlenih (npr. zaposlitev zaposlenih, demografske podatke in uspešnost) ter podatki o plačilu. To lahko izvedete hitro, kvalitetno in enostavno na enem mestu, v enem HRM sistemu.

Če so zaposleni pošteno plačani, je večja verjetnost, da se bodo počutili cenjene s strani podjetja in zavzeti za svoje delo.

kadrovske prakse v podjetju

Premik k modelu neprekinjenih povratnih informacij

Tradicionalna kadrovska praksa se osredotoča na načrtovanje pravil in upravljanje uspešnosti na podlagi dolgoročnih organizacijskih ciljev. To je najbolj jasno ponazorjeno v procesu letnega pregleda zaposlenih.

Tu se zaposleni ocenjujejo glede na njihovo letno uspešnost in merijo glede na cilje, ki so pogosto vsiljeni ali strukturirani okoli širokih organizacijskih pobud. Glavni način za povratne informacije zaposlenih organizaciji je pogovor z njimi.

Agilni pristop nadgrajuje ta model, da daje prednost stalnim povratnim informacijam zaposlenih in upravljanju uspešnosti. Ker posamezniki vse pogosteje delajo na kratkotrajnejših projektih z večjim medfunkcionalnim sodelovanjem, enkratni pregledi uspešnosti in povratne informacije preprosto nimajo smisla.

Agilno upravljanje uspešnosti omogoča zaposlenim in ekipam, da popravijo smer, se učijo s ponavljanjem ter izboljšajo komunikacijo in razumevanje med ekipami in vodstvom prek večsmernih povratnih informacij.

Agilne kadrovske organizacije lahko sodelujejo z vodji, da pridobijo redne povratne informacije z anketami zaposlenih, pregledi projektov, osebnimi pogovori med zaposlenimi in vodji ter odprto komunikacijo.

Opolnomočite svoje zaposlene

Pri agilnem kadrovskem področju gre predvsem za olajšanje in sodelovanje. Opolnomočite svoje ljudi, da sprejemajo odločitve, prevzamejo odgovornost za njihovo delo in se učijo iz svojih napak.

Razvijte agilno timsko kulturo z izvajanjem procesov, kot so retrospektive, ki ekipam pomagajo nenehno ocenjevati svoje delo in se izboljševati. Retrospektiva je sestanek skupine, ki se običajno organizira po projektu ali ponovitvi, da se pregleda, kako je projekt potekal. Cilj je razumeti, kaj je delovalo dobro in kaj ni delovalo, ter korake, ki jih je treba narediti naprej.

Retrospektive so odličen način za ekipe, da ocenijo svoj proces odločanja, prepoznajo priložnosti za izboljšave in imajo resnično lastništvo nad rezultati.

Razvijte ”coaching” sposobnosti svojih managerjev

Tradicionalni HR se osredotoča na posameznike in njihove cilje, uspešnost in potrebe. Agilni HR preusmerja fokus na skupine in ekipe. Za zagotovitev visoke uspešnosti in učinkovitega sodelovanja bi morale agilne organizacije dati prednost sposobnostim ”coachinga” med svojimi vodji.

Namesto nadzorovanja ekip in projektov s strogimi strukturami in standardi, agilne kadrovske organizacije olajšajo in omogočijo ekipam, da opravijo najboljše delo. Za to potrebujejo ekipe usposobljene trenerje, ki lahko samozavestno vodijo projekte.

Ekipe, ki delajo pod vodstvom učinkovitih agilnih trenerjev, so pooblaščene za sodelovanje pri ustvarjanju, izvajanju in postavljanju nalog in ciljev, spremljanju lastnega napredka, ocenjevanju vodenja in prepoznavanju, kako se izboljšati.

Pomagajte svojim vodjem trenirati in razvijati uspešne ekipe, tako da jih naučite prepoznati ta ključna spoznanja in jim zagotovite podporo, ki jo potrebujejo za sprejemanje odločitev in ukrepanje na podlagi povratnih informacij.

coaching kadrovanje v podjetju

Nadaljujte z učenjem zaposlenih

Agilnost temelji na ideji nenehnega učenja in izboljšav. Prehod vaše kadrovske organizacije na agilni model bo zahteval nekaj časa. Sprejmite krivuljo učenja in ne bojte se neuspeha. Uporabite agilna načela za prilagajanje, ko odkrijete, kaj najbolje deluje za vaše podjetje in edinstveno kulturo.

Ko to storite, boste opazili povečano zmogljivost za obravnavanje in odzivanje na potrebe zaposlenih, merjenje in izboljšanje uspešnosti ter zbiranje in ukrepanje na podlagi povratnih informacij – vse to bo vodilo do srečnejše in bolj zavzete delovne sile.

Napravite premik proti agilnemu kadrovanju tudi vi!
Intrix HRM - 30 dni brezplačno in brez tveganja.
Napravite premik proti agilnemu kadrovanju tudi vi!
Intrix HRM je na voljo 30 dni brezplačno in brez tveganja.
|
5/5 - (1 vote)