Razvoj Intrixa po agilni metodologiji Scrum

Že tretje leto mineva, od kar smo v razvojnem oddelku razvoj Intrixa organizirali po Scrum metodologiji. Iskali smo najboljše prakse kako metodologijo, ki jo je takrat poznalo le malo slovenskih podjetij, kar najbolje vključiti v obstoječe procese. Danes pa se tudi v Sloveniji vse več podjetij, ki iščejo nove načine organizacije dela pri razvoju programske opreme, srečuje z metodologijo Scrum. Pred kratkim je bilo ustanovljeno neformalno združenje SKRAM.SI, ki organizira srečanja, kjer si udeleženci izmenjujejo izkušnje. V nadaljevanju bom na kratko opisati metodologijo Scrum ter predstaviti njene ključne prednosti. Glavni moto agilnih metodologij je, da je poudarek na razvoju produkta, delujoči programski kodi in zavedanju, da se uporabniška izkušnja s časom spreminja. Leta 2001 so neodvisni strokovnjaki, ki so se ukvarjali z različnimi agilnimi metodologijami, napisali Manifest agilnosti, ki pravi:
 • Posamezniki in interakcije nad procesi in orodji
 • Delujoča programska oprema nad celovito dokumentacijo
 • Sodelovanje s stranko nad pogajanji o pogodbenih določilih
 • Odziv na spremembe nad upoštevanjem načrtov
Projekti Scrum so razdeljeni v iteracije (tipično 2 do 4 tedne), ki jih imenujemo “sprint”. Na začetku ekipa določi količino dela, ki ga lahko opravi v enem sprintu. Naloge določimo glede na vrednosti iz prioritetnega seznama, ki ga imenujemo “product backlog”. Izbrane naloge prenesemo v seznam nalog posameznega cikla oz. “sprint backlog”. S kratkimi dnevnimi sestanki t.i. “daily scrumi”, preverjamo napredek ekipe in odpravljamo morebitne ovire. Scrum skupina mora biti oblikovana tako, da doseže največjo produktivnost. Skupina se sama organizira in je sama odgovorna, da opravi vse naloge, ki jih je načrtovala za posamezni Sprint. scrum-sprint

Vir: http://www.temperies.com.ar/

V Scrumu so 3 vloge:

 • Skrbnik metodologije (“scrum Master”) – skrbi, da vsi scrum procesi tečejo gladko.
 • Skrbnik izdelka (“product Owner”) – zadolžen, da ima opravljeno delo čim večjo vrednost za naročnika.
 • Razvojna ekipa (“team”) – Zadolžena za implementacijo nalog.

Posamezni sprint ima 4 glavne dogodke:

 • “Sprint planning meeting” – sestanek na začetku sprinta, kjer ekipa skupaj z lastnikom izdelka (“product ownerjem”) določi, katere naloge  iz “backloga” bo implementirala.
 • “Daily scrum meeting” – vsakodnevni 15-minutni sestanek, na katerem vsi člani ekipe povejo, kaj so delali včeraj in kaj bodo danes.
 • “Sprint review meeting” – sestanek ob koncu sprinta, kjer ekipa predstavi izdelek odgovornim.
 • “Sprint retrospective meeting” – sestanek pred pričetkom novega sprinta, kjer se oceni kakovost razvojnega procesa
Pri Scrumu se tako ekipa in kot posameznik zavežeta, da bosta v določenem ciklu (en sprint, 14 dni) opravila določen obseg nalog. S tem se odgovornost prenese na ekipo, ki s skupnimi močmi stremi k temu, da se realizirajo vse zastavljene naloge. Ekipa se pri takem načinu dela začne pogovarjati, vsakodnevni “sprint reviewi” pa razrešijo marsikatero težavo. Edina posledica tega je boljša produktivnosti in motivacija ekipe. V prihodnje sledi blog post o procesu “scrum” v praksi, pri razvoju Intrixa, ki je namenjen upravljanju odnosov s strankami (CRM) in vodenju projektov.
Preizkusite Intrix 30 dni brezplačno!
Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
|
Oceni prispevek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.