Vodenje projektov in veščine, ki prinašajo uspeh

Pri projektnem vodenju in vodenju na splošno so izjemno pomembne različne veščine, zaradi katerih boste kot vodja uspešni, ljudje v ekipi pa zadovoljni. Nekatere izmed njih so tehnične narave, druge pa vedenjske. Z vsemi temi vodstvenimi sposobnostmi pa obvladujete procese, ljudi in tehnologijo.

Če imate v timu vzpostavljene odlične odnose, ste na dobri poti, da bodo ljudje v projekt oz. svoje delo pripravljeni vložiti več časa in truda, kot to od njih pričakujete. Potem pridejo tudi uspehi in dobri rezultati.

vodenje ekipe

V nadaljevanju navajamo veščine uspešnega vodenja. Nekatere so zelo preproste in nas vračajo k našemu bistvu: prijaznosti, empatiji, dobri komunikaciji, skratka srčnosti. Pojdimo po vrsti.

#1 Vodite z zgledom

Vodja vpliva na to, da mu ljudje sledijo. Skrbi za to, da so vsi deležniki projekta usmerjeni k istemu cilju, da se naloge projekta odvijajo skladno s časovnico in načrtovanimi stroški, organizira delo, vodi z zgledom, je umirjen in ima visoko integriteto.

Ljudje vam bodo zaupali, če bodo začutili, da veste, o čem govorite – in vam sledili, če ima to, kar govorite, smisel. Če jih boste znali navdihniti, bodo z veseljem naredili, kar jih prosite. Zavedajte se, da vi kot vodja s svojim zgledom ustvarjate kulturo podjetja (če ste arogantni, bodo tudi zaposleni; če ste prijazni, bodo tudi zaposleni …).

#2 Sprejemajte preproste odločitve

Najboljše odločitve so vedno preproste. To pomeni, da se raje odločajte za jasne poti, ker vam bodo zapletene v nadaljnjih korakih najverjetneje povzročale težave ali nepotrebno delo. Načelo KISS (Keep it Simple, Stupid) velja tudi na tem področju.

#3 Poskrbite za dobro vzdušje v timu

Vzdušje v timu je zelo pomembno. Če so ljudje na delovnem mestu zadovoljni, se tja radi vračajo in jim ni težko kdaj ostati tudi kakšno urco dlje. Razmislite, kaj lahko naredite za ljudi v svojem timu in kaj jih osrečuje. Spoznajte jih. Vsi smo ljudje in vsi smo čustvena bitja. Kaj je tisto, zaradi česar bodo radi prišli na delo? So to sadje, dobri odnosi, pica vsak petek, razumevanje, spoštovanje, upoštevanje njihovega mnenja, prijaznost, skupna druženja in aktivnosti ali kaj drugega? Prav tako poskrbite, da bo tim deloval skupaj, kot celota.

#4 Komunicirajte jasno in uporabljajte diplomacijo

Dober vodja razmisli, s kom v ekipi ali izven nje bo kaj komuniciral, kako in kdaj. Komunikacija, pisna ali ustna, navzgor ali navzdol po hierarhični lestvici, je ključna, saj je od nje odvisno, ali so vsi dobro seznanjeni s cilji, ki jim kot ekipa sledite, z nalogami, ki jih je treba opraviti, s težavami, ki jih je treba rešiti, in z doseženimi rezultati. Komunikacija oz. povratne informacije naj bodo predvsem jasne, iskrene, specifične, nevtralne in redne/konstantne.

V komunikaciji se izogibajte:
a) pasivne agresije oz. prikritega načina izražanja jeze (npr. izogibanje odgovornosti z načrtnim pozabljanjem; nesprejemanje odgovornosti za svoja dejanja in prelaganje krivde na druge; čutenje, ampak neizražanje jeze, ki se kaže tudi v izrazoslovju (npr. kot sem že povedal/-a, očitno, “ti” nisi naredil)),

b) širjenju panike (npr. namesto besede “problemi” raje uporabljajte k rešitvam usmerjene izraze, kot je “izzivi”),

c) absolutizmom oz. besedam, ki zvenijo dokončno in ne omogočajo nadaljevanja konstruktivne komunikacije (npr. nikoli, vedno, nesprejemljivo …).

Zavedajte se političnega in kulturnega okolja, v katerem delujete, in bodite na to pripravljeni. Vedno se namreč najde kdo, ki se z vami ne strinja. Z diplomatskim vedenjem in pristopom boste uspešno rešili marsikatero situacijo.

#5 Bodite trenerji svoje ekipe

Bodite dobri trenerji članom svoje ekipe. Svetujte jim in jih na osnovi svoje vizije vodite do skupnih ciljev. Omogočite jim, da si pridobijo nova znanja za namene doseganja ciljev projektov, in jih pri tem spodbujajte. S tem boste poskrbeli tudi za njihov osebnostni napredek. Predstavljajte si trenerja nogometne ekipe. On ima vizijo igre, vsak igralec v ekipi pa ve, kaj je njegova naloga na poti do zmage. Da pa lahko svojo nalogo kar najbolje opravi, ga trener spodbuja k več treninga, spremembi prehrane, fizioterapevtu, usmerja njegovo igro itd.

#6 Rešujte konflikte in težave

V vsaki ekipi zagotovo pride do konfliktov in raznih težav. Od vodje je odvisno, ali jih bo prepoznal in kako jih bo reševal. Dober vodja jih zagotovo ne bo pometel pod preprogo ali iskal krivcev, ampak bo želel razčistiti vzroke in za njih poiskati rešitve. To bo naredil na rednih dnevnih, tedenskih ali mesečnih ekipnih ali osebnih sestankih sproti. Vedno se bo vprašal, kaj bi lahko naslednjič naredili bolje, in bo to tudi storil. Kot vodja se naučite živeti s tem, da se napake dogajajo, v ekipi pa ustvarite takšno okolje, v katerem vam bodo ljudje priznali napake in za njih znali poiskati rešitve.

#7 Bodite predani

Ne glede na lahke ali težke situacije pri projektnem vodenju vztrajajte, da boste skupaj z ekipo dosegli zadane cilje.

#8 Obvladujte procese in spremembe

Vodja razume procese v podjetju in jih tudi vodi. Sposoben je uvajati spremembe v utečene tirnice podjetja. Ljudem zna pojasniti, zakaj so spremembe potrebne, in jih skozi proces sprememb tudi voditi.

#9 Bodite dobri organizatorji

Za uspešno projektno vodenje je pomembno, da zna vodja optimalno organizirati projekte, naloge, ljudi, sestanke in finance. Pri tem si lahko pomaga z različnimi programi, ki delo olajšajo in hkrati prihranijo veliko dragocenega časa. Eno izmed takih orodij za projektno vodenje je Intrix.

#10 Projektno vodenje potrebuje dobre pogajalce

V vodjev opis del in nalog sodi tudi to, da se zna pogajati v interesu uspešnosti projekta, in sicer z različnimi deležniki, bodisi za izvajalce, finance, roke, orodja, delovno opremo itd.

#11 Obvladujte tveganja

Projektno vodenje je tudi preigravanje scenarijev. Vodja namreč skupaj z ekipo in vpletenimi deležniki razmišlja o morebitnih tveganjih in seveda tudi o rešitvah.

Morda za konec še nekaj besed o temi, ki jo nemalokrat zanemarjamo. Gre za področje samoobvladovanja vodje.

Za vsakega vodjo je pomembno, da pozna:
a) svoje prednosti (da se zaveda svoje dodane vrednosti),
b) svoje slabosti (da zna poiskati rešitve za svoje slabosti – npr. ljudi, ki so v tem, v čemer je on slab, boljši od njega),
c) svoje cilje,
d) svoj 5-letni plan (da ve, kam gre oz. da uresničuje svoje dolgoročne cilje).

Če nad čim nimate kontrole in vpliva, se s tem ne ukvarjajte. Ukvarjajte se le s tistimi stvarmi, na katere imate vpliv. V resnici lahko vplivate le nase. Nikar se ne obremenjujte s tem, kar bi lahko v preteklosti naredili bolje ali drugače, temveč se osredotočite na prihodnost in na to, kako boste izboljšali to, česar v preteklosti niste naredili po svojih kriterijih. Prav tako ego ni najboljši za (projektno) vodenje. Osebno jemanje zadev namreč ne prinaša dobrih rezultatov. Če ste razburjeni, raje dvakrat premislite in prespite zadeve, preden reagirate.

|
5/5 - (1 vote)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.