Ključni dejavniki uspeha CRM strategije

Ko govorimo o ključnih dejavnikih uspeha strategije upravljanja odnosov s strankami (CRM), moramo pomisliti na sposobnost organizacije, da razume značilnosti svojih strank ter da informacije o njih ne samo zbira, temveč tudi uporablja v praksi – predvsem v dobro svojih strank, saj je le tako lahko to tudi v prid organizacije.

To omogočajo informacijska orodja za CRM, povezana v enotno informacijsko okolje. Procesi, ki se oblikujejo in izvajajo v sklopu informacijskih tehnologij, nam omogočajo pridobivanje informacij iz dostopnih podatkov, a prava vrednost teh se pokaže šele takrat, ko postanejo del zaloge znanja, dostopnega vsem zaposlenim v organizaciji. Zaradi potrebe po povezovanju podatkov na ravni celotnega podjetja je nujna popolna vključitev rešitve upravljanja odnosov s strankami na ravni celotnega podjetja. Če želimo povsem zadostiti potrebam izvajanja strategij CRM, moram zagotoviti uvedbo takšnih informacijskih rešitev, ki jih je mogoče prilagoditi našim poslovnim procesom.

info ikona

Informatika je ob uvajanju CRM rešitve soočena s številnimi izzivi, kot sta poenotenje podatkov v integriran informacijski sistem ter preoblikovanje podatkov v informacije in znanje, ki ga posredujejo naprej. Kakovostni, točni in integrirani podatki so osnovni pogoj za uspešno uvedbo CRM, saj predstavljajo podlago za izgradnjo enotnega pogleda na stranko.

CRM pomeni pridobivanje in ohranjanje profitabilnih kupcev tako, da vzpostavimo in izboljšujemo odnose z njimi. Razvijanje izbranih strateških odnosov je mogoče z rešitvami, ki jih prinaša napredek v informacijski tehnologiji. Podjetja skušajo izboljšati upravljanje odnosov s strankami z uporabo podatkovnih baz, tržnic, skladišč in različnih drugih aplikacij, ki so del CRM strategije. Te aplikacije jim pomagajo pri pridobivanju velikih količin podatkov o kupcih ter njihovi analizi, interpretaciji in uspešni uporabi.

Da bi ustvarili podjetje, ki je usmerjeno h kupcu, ni dovolj le zbiranje podatkov o kupcih ali generiranje informacij iz različnih podatkovnih baz, saj te ponavadi prikazujejo le del celotne slike. Da bi razumeli stranke in z njimi ravnali kot s celovitimi in unikatnimi entitetami, mora imeti podjetje dober ‘spomin’: integrirano podatkovno zbirko CRM sistema na ravni celotnega podjetja, ki zagotavlja dobre analize podatkov. Shranjevanje in integracija podatkov o kupcih podjetju omogočata učinkovito upravljanje odnosov z njimi.

Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
|
Oceni prispevek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.