Kaj je treba vedeti, da CRM ne bo le še en program več?

Spremembe se ne zgodijo same po sebi. To vemo. O prednostih, ki jih prinaša CRM, prav tako vemo že veliko. Izkušnje kažejo, da nekatera podjetja zaradi izjemno dobrih argumentov in želje po optimizaciji poslovnih procesov relativno hitro zagotovijo finančna sredstva za program za CRM. Zatakne pa se pri uporabi: nekateri prenehajo z uporabo CRM sistema, ker jim ta ne prinese pričakovanih donosov. Razlog za to pa je pogosto predvsem v uporabnikih, ki niso prepoznali prednosti. To je pokazala tudi raziskava podjetij, kjer vpeljava sistema CRM ni potekala uspešno: kar 87 % jih je kot razlog navedlo nezmožnost prilagoditve spremembam, ki jih tak sistem prinaša (https://hbr.org).

Novosti prinašajo nove priložnosti

Časi se spreminjajo in večina zaposlenih se danes zaveda, da so spremembe in novosti neizbežne. Tako je tudi z uvedbo novih sistemov – programa CRM. Vodstvo podjetja so hkrati mentorji, ki so lahko s svojim zgledom in znanjem v pomoč vsem uporabnikom. Med uvajanjem in uporabo sistema CRM se je v vsakem trenutku treba zavedati dveh prednosti in vse aktivnosti peljati v tej smeri:

  • CRM sistem bo olajšal delo naši prodajni ekipi in poslovanju.
  • CRM bo pripomogel k večjim uspehom (prodaji).
v_pisarni2

Kaj je pomembno, da bo program zaživel v praksi in bo resnično v pomoč pri doseganju teh zastavljenih ciljev?

Prilagodite program svojim potrebam.

Ne obremenjujte zaposlenih s stvarmi, ki jih ne potrebujejo. Vključite funkcionalnosti, ki vam bodo koristile pri delu. Definirajte prodajno strategijo in vse tisto, za kar želite, da vam bo CRM sistem omogočal. 

Povezovanje različnih oddelkov.

Ob vpeljavi CRM sistema je ključnega pomena, da so prisotni vsi, ki ga bodo uporabljali – prodaja, marketing, oddelek za stike s strankami in drugi oddelki. To ne sme biti le odločitev IT oddelka, kot je ob vpeljavi novega programa običajno. Vloga IT oddelka je, da bo omogočil in iskal možnosti povezovanja z različnimi drugimi programi ipd., saj vsako podjetje samo najbolje pozna sisteme, ki jih uporablja.

Izobraževanje uporabnikov.

CRM program mora biti v prvi vrsti enostaven za uporabo. V primeru nejasnosti in težav morajo imeti zaposleni stalno na voljo skrbnika oziroma ustrezno podporno službo. Uporabniki sistema Intrix CRM lahko svoja vprašanja, težave ipd., ki jih sami ne znajo urediti oziroma nanje ne najdejo odgovorov na spletni strani, kadarkoli zastavijo podporni službi.

Izobraževanje ni nikoli zares končano

CRM program je neke vrste trening. Več ko ga uporabljamo, več treniramo, boljši lahko postanemo. Vsi uporabniki programa Intrix CRM lahko svoja znanja izpopolnjujete na brezplačnih spletnih seminarjih. V juliju pa smo pripravili tudi Intrix poletno šolo, kjer bomo v štirih dneh obdelali štiri različne teme in tako osvežili znanja o programu, uporabniki pa bodo lahko zastavili vprašanja in izpostavili področja, ki jim morebiti povzročajo težave. Posnetke si lahko ogledate tukaj.

Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
|
5/5 - (1 vote)