Intrix HRM tudi za mala podjetja

Kadrovski sistem Intrix HRM – tudi za mala podjetja

Pogosto je mišljenje, da so kadrovsko informacijski sistemi namenjeni zgolj večjim podjetjem. To je običajno posledica kompleksnosti teh sistemov, v katerih se podjetja, ki imajo enostavnejše kadrovske procese, običajno ne znajdejo. 

Pri Intrix HRM ni tako. Razvit je na način, da lahko ustrezno zadovolji potrebe tako velikih kot malih podjetji na kadrovskem področju. 

Zakaj je Intrix HRM primeren tudi za mala podjetja?

  • SISTEM PRILAGODIMO VAŠIM POTREBAM

Umaknemo lahko vsebine, ki jih ne boste uporabljali. Tako boste imeli v sistemu na voljo zgolj to, kar resnično potrebujete.

 
Intrix HRM sistem, prilagojen malim podjetjem
  • PREPROSTA UPORABA

Pri pripravi rešitev stremimo k odlični uporabniški izkušnji. Intrix HRM je zato preprost za uporabo tako za zahtevne kot manj zahtevne uporabnike.

  • INTRIX HRM LAHKO RASTE Z VAMI

Ste majhno podjetje, ki si želi zrasti? Intrix HRM skrbi za kadrovske zahteve vse od začetka, ko imate manjšo skupino sodelavcev, za katere želite spremljati zgolj kadrovsko evidenco in kasneje, ko uvajate tudi kompleksnejše kadrovske procese in prakse.

  • ZBIRAJTE VSE INFORMACIJE NA ENEM MESTU

Izognite se beleženju informacij v Excelovih tabelah, shranjevanju dokumentov v registratorjih in iskanju pomembnih informacij po elektronski pošti. Naj bo vse na enem mestu in v taki obliki, da vam je resnično dostopno vedno in povsod.

Vse kadrovske informacije na enem mestu
  • OMOGOČITE DOSTOP ZUNANJEMU SODELAVCU

Skrbi za določene kadrovske aspekte zunanji kadrovski strokovnjak ali računovodja? Tudi njemu lahko brez težav omogočite dostop do podatkov vaših sodelavcev, komunikacija med vama pa bo potekala veliko enostavneje, saj bosta lahko vse podatke spremljala v istem sistemu.

  • PREPROSTO SPREMLJAJTE IN NAČRTUJTE KADER

Naj planiranje novega zaposlovanja olajšajo obstoječi podatki. Načrtujte tudi pogovore, ustrezne nagrade in ostale kadrovske aktivnosti.

  • SPREMLJAJTE ZAKONSKO OBVEZNE PODATKE

Izognite se situaciji, ko niste pripravljeni na obisk delovnega inšpektorja.

  • IMEJTE NADZOR NAD VELJAVNOSTJO DOKUMENTOV IN POTRDIL

Na enostaven način spremljajte potek zdravniških pregledov, pogodb za določen čas, usposobljenosti za delo, delovnih dovoljenj ipd.

Zakaj bi mala podjetja sploh uporabljala kadrovski sistem?

Mala podjetja so poslovno bolj občutljiva. Zakaj? V podjetju je zaposlenih manj sodelavcev, kar pomeni, da se močno pozna prihod/odhod in zadovoljstvo/nezadovoljstvo vsakega od njih.

Zato je zelo pomembno, da imamo na delovnih mestih prave ljudi, s pravimi kompetencami.

Zaposlene v malih podjetjih moramo znati motivirati ter skrbeti za njihovo zadovoljstvo in zavzetost. Kako? S sistemsko skrbjo za njihov razvoj in izobraževanje, z rednimi pogovori in ohranjanjem dobrih medsebojnih odnosov

HRM za mala podjetja

Mala podjetja na trgu tekmujejo za kader z večjimi podjetji, kar je včasih lahko zelo težko. Če optimizirajo svoj zaposlitveni proces in novega kandidata uvedejo skozi učinkovit program onboardinga, je uspeh zagotovljen. Novi zaposleni pa bo že kmalu lahko doprinesel k uspehu organizacije.

Ob vseh teh zahtevah, vodenje zgolj kadrovske evidence ni dovolj. Tudi mala podjetja morajo spremljati kompetence svojih zaposlenih, redno organizirati razgovore, napredovanja zaposlenih, načrtovati nove zaposlitve, izobraževanja in onboardinge, skrbeti za redno podajanje pohval zaposlenim in še več.

HRM področja se je potrebno lotiti bolj strateško. Kadrovski sistem je lahko odličen pomočnik, ki zmanjša količino administrativnega dela, hkrati pa postavi odlične temelje za večanje števila zaposlenih in rast organizacije.

Več o tem, kakšne prednosti prinaša uporaba kadrovsko informacijskega sistema za mala podjetja in zakaj je smiselno, da ga ta uvedejo, si lahko preberete na tej povezavi.

Vas zanima več o Intrix kadrovskem sistemu?
Vas zanima več o Intrix kadrovskem sistemu?
|
Oceni prispevek