Integracija sistemov Intrix CRM in ERP Pantheon

Ko govorimo o uvajanju sodobnih rešitev za CRM, se ne moremo izogniti vprašanju o integraciji podatkov s poslovnimi informacijskimi sistemi ERP (oziroma računovodskimi programi). Ker so podatki o strankah tako v sistemu ERP kot tudi v sistemu CRM, je smiselno razmišljati o tem ali je smiselno in kako jih medsebojno povezati, da kar najbolj olajšamo in optimiziramo delovne procese.

CRM sistem je praviloma prva vstopna točka ko gre za povpraševanje stranke. Tukaj so tudi vsi potencialni kupci in baze, ki smo jih pridobili iz sejmov, spletnih obrazcev in drugih prodajnih kanalov in jih v začetnih prodajnih fazah še ne potrebujemo v sistemu ERP. Ko pa prodajni proces v sistemu CRM pride tako daleč, da stranko potrebujemo tudi v sistemu ERP, bodisi za pripravo ponudbe ali oddajo naročila, pa se lahko podatki med obema sistemoma samodejno izmenjajo oz. sinhronizirajo.

Pantheon, produkt podjetja Datalab, je eden najbolj razširjenih poslovnih informacijskih sistemov v Sloveniji. Namenjen je tako malim kot velikim podjetjem. Izbirate lahko med več paketi, ki vsebujemo različne module. Več informacij o sistemu Pantheon.

S sistemom Pantheon običajno povezujemo:

  • Dvosmerna povezava podjetij in kontaktov (stikov)
  • Prikaz finančnih podatkov kupca (“real-time” prikaz finančnih podatkov iz Patheona v Intrix CRM)
  • Podpora prodajnemu procesu in kreiranje glave ponudbe iz sistema Intrix v Pantheonu
  • Enosmerno sinhronizacijo ponudb in naročil (iz Patheona v Intrix CRM)
  • Ostale možnosti: delovni nalogi, stroškovni nosilci, identi

Vsake povezave s sistemom Pantheon se lotimo po meri glede na specifike naročnika. S tem dosegamo največjo možno korist za naročnika, saj povezavo prilagodimo prodajnemu procesu in potrebam.

Naročite svojo Pantheon integracijo še danes!
Naročite svojo Pantheon integracijo še danes!​

Dvosmerna sinhronizacija podjetij in kontaktov

Ko se lotevamo uvedbe sistema Intrix, je v večini primerov Pantheon v podjetju že uveden. V prvem koraku uredimo inicialni uvoz – vsa podjetja in kontakte iz Pantheona prenesemo v Intrix (zavihka Podjetja in Kontakti). Vsa polja in šifrante med seboj poenotimo in vzpostavimo dvosmerno sinhronizacijo podatkov.

Ko vnesemo novo podjetje v Pantheon, se to podjetje avtomatsko prenese v Intrix (prenos se običajno proži v intervalu 15 minut). Prav tako se vsako novo podjetje, ki je dodano v Intrixu, avtomatsko (takoj) prenese v Pantheon. Sinhronizacija deluje tudi v primeru urejanja podatkov o obstoječih podjetjih na eni in drugi strani, kjer vse spremembe samodejno sinhronizira med obema sistemoma. Vse opisano velja enako tudi za kontakte.

Ker imamo v sistemu CRM tudi bazo potencialnih strank, ki jih običajno ne želimo v sistemu Pantheon, se podjetjem v sistemu CRM določi indikator, ki pokaže ali je podjetje s sistemom Pantheon že povezano. Vsaka nova potencialna stranka dodana v CRM privzeto še ni povezana s Pantheonom.

Baza kupcev v sistemu Intrix CRM, ki je sinhronizirana s sistemom Pantheon Baza kupcev v sistemu Intrix CRM, ki je sinhronizirana s sistemom Pantheon.

Enosmerna sinhronizacija ponudb in naročil

Ponudbe največkrat implementiramo v CRM tako, da so tesno vpletene v proces prodaje oziroma v proces obdelave priložnosti.

Najprej v Intrixu kreiramo novo priložnost v zavihku Priložnosti. Vpišemo vse podatke, ki jih imamo ob prvem stiku s potencialno stranko.

Na posamezni priložnosti izvajamo različne prodajne aktivnosti (klici, sestanki …). Ko pride čas za kreiranje ponudbe, kliknemo na akcijo “Kreiraj ponudbo v ERP”.

S tem se v Pantheonu avtomatsko odpre nova ponudba in avtomatsko se napolni glava ponudbe. Nato v Pantheonu na ponudbi dopišemo vse ostale podatke, in postavke. Ko jo shranimo, se ponudba prenese v Intrix. Vidna je v zavihku Ponudbe pod priložnostjo in na sami stranki, vključno s postavkami, ki smo jih izbrali v Pantheonu.

Ko se je ponudba prenesla v Intrix, se status priložnosti avtomatsko spremeni na “Poslana ponudba”, istočasno pa se kreira še “follow up” aktivnost, npr. naloga, da potencialno stranko pokličemo čez tri dni (to pravilo se lahko poljubno nastavi). Avtomatsko se določi tudi vrednost priložnosti, in sicer iz zneska ponudbe.

Vse spremembe na ponudbah, ki jih naredimo v Pantheonu, se avtomatsko sinhronizirajo v Intrix. Tako imamo v celoti integriran prodajni proces med Intrix CRM-jem in Pantheonom.

Prikaz finančnih podatkov

Na kartici stranke prikazujemo finančne podatke iz sistema Pantheon v realnem času. To pomeni, da ko kliknemo na določeno podjetje, se Intrix avtomatsko poveže s Pantheonom in prikaže finančne podatke, ki so aktualni v tistem trenutku. Prikazujemo lahko različne podatke; spodaj so prikazani tisti, ki jih uporabimo največkrat.

Z integracijo sistemov Intrix CRM in Datalab Pantheon bo imela vaša prodajna ekipa v celoti integriran in avtomatiziran prodajni proces – od prvega stika s kupcem do potrjene ponudbe.

Če bi želeli ponudbo za integracijo, nam pišite na [email protected].

Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
Preizkusite Intrix CRM 30 dni brezplačno!
|
5/5 - (3 votes)

One response to “Integracija sistemov Intrix CRM in ERP Pantheon

Komentiranje ni omogočeno.