Tiskanje naslovov na kuverte in nalepke

Intrix omogoča enostavno in hitro tiskanje naslovov na kuverte in nalepke. Tako boste lahko hitro obvestili vaše stranke ali potencialne naročnike o vaši aktualni ponudbi prek klasične pošte ali jim poslali novoletne voščilnice, saj naslovov ne bo več treba pisati ročno ali uporabljati kompleksnih funkcionalnosti za tiskanje kuvert v drugih programih. Funkcionalnost je mogoče uporabiti na zavihkih »Podjetja« in »Kontakti«.

Če za tiskanje ne želimo uporabiti vseh zapisov, jih lahko poljubno označimo ali uporabimo filtre na levi strani seznama. Kot prikazuje slika, v pomožnem meniju izberemo »Tiskanje naslovov«.

Odpre se vnosni obrazec z nastavitvami, kjer v prvem koraku izberemo tiskanje kuvert ali nalepk (privzeto je nastavljeno tiskanje kuvert).

Tiskanje kuvert

Med nastavitvami lahko izberemo želeno velikost kuverte, velikost pisave, izpis države prejemnika, poljubno besedilo v zgornjem desnem kotu in izpisano NDP oznako. Obvezno moramo označiti, ali bomo uporabili trenutno prikazane, vse ali le izbrane zapise

Na kuverto lahko natisnemo tudi poljuben logotip podjetja. Kot je prikazano na spodnji sliki, s klikom na puščico izbiramo med že shranjenimi logotipi ali pa dodamo novega.

Ko je obrazec izpolnjen z vsemi podatki, kliknemo na gumb “Natisni“. Ustvari se .pdf dokument s pripravljenimi izpolnjenimi kuvertami.

Tisk-kuvert-pdf

Tiskanje nalepk z naslovi

Če želimo natisniti nalepke, to označimo v “Načinu tiskanja”.

Prikaže se obrazec za vnos velikosti nalepke in možnost izpisa države. Enako kot pri tiskanju kuvert moramo tudi tu označiti, katere zapise bomo uporabili.

Izpis datoteke s pripravljenimi nalepkami dobimo s klikom na gumb “Natisni“. Pred dejanskim tiskanjem je treba še v nastavitvah tiskalnika izbrati enak format tiskanja nalepk, kot smo ga izbrali v Intrixu.

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.