Odvisnosti pri projektnih nalogah

idea V tem članku boste izvedeli

V tem članku boste izvedeli, kako delujejo odvisnosti v Intrixu in kako jih lahko najbolje uporabite za vodenje projektov.

Razumevanje odvisnosti nalog v projektu

Razumevanje in prepoznavanje razmerja med odvisnostmi je pomemben del opisa nalog vodje projekta. Obstajajo štiri vrste odvisnosti nalog pri vodenju projektov.

Finish to Start (FtS) oz. konec – začetek: To je najpogostejša odvisnost. Naloga B se ne more začeti, dokler naloga A ni končana. Na primer, pico morate pripraviti, preden jo potisnete v pečico.

finish to start odvisnost v projektnem vodenju

Start to Start (StS) oz. začetek – začetek: Naloga B se ne more začeti, preden se začne naloga A. To so naloge, ki morajo delovati vzporedno. Ko na cestišče vlijemo asfalt, ga moramo takoj poravnati, saj se hitro suši. Torej je potrebno naloge asfaltiranja in ravnanja ceste začeti skupaj.

start to start odvisnost v projektnem vodenju

Finish to Finish (FtF) oz. konec – konec: Naloga A se lahko konča šele, ko se naloga B konča. Pri razvoju programske opreme skupina za zagotavljanje kakovosti odkrije in prijavi napake (naloga A), inženirska ekipa pa jih odpravi (naloga B). V tem primeru je testiranje končano šele, ko so dokončani popravki napak.

finish to finish odvisnot v projektnem vodenju

Start to Finish (StF) oz. začetek – konec: Naloga B se mora začeti, da se naloga A zaključi. Razmislite o delovnem mestu varnostnika. Nočna straža ne bo razrešena, dokler jutranja straža ne prevzame odgovornosti.

start to finish odvisnosti v projektnem vodenju


Toda pozor! Gantogram vam bo nekatere spremembe preprečil. Če imate 2 nalogi povezani z odvisnostjo, potem pa želite drugo nalogo, ki je odvisna od zaključka prve, terminsko prestaviti pred prvo nalogo, to ne bo možno, ker je začetek druge naloge odvisen od zaključka/začetka prve. V tem primeru morate odstraniti odvisnost, naloge časovno prerazporediti in nastaviti nov tip odvisnosti.

Ko želite časovno prestaviti celoten sklop odvisnih nalog, pri čemer jim ne spreminjate vrstnega reda in odvisnosti, se vam bo prestavil celoten sklop z načrtovanimi odvisnostmi.

Želimo vam uspešno vodenje vaših projektov.

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.