Uporaba planerja

Planer v Intrixu nam pomaga pri razporejanju razpoložljivih resursov v časovnem obdobju. Resursi so lahko ljudje, torej zaposleni, službena vozila, dogodki, stroji ali prostori (npr. pisarne). Te lahko razporejamo v časovnem obdobju glede na njihovo zasedenost z aktivnostmi.

Planer najdete v desnem zgornjem delu aplikacije za projektno vodenje in tudi v aplikaciji Intrix. Planer omogoča veliko uporabnih funkcionalnosti:

Filtriranje podatkov

To storimo kot pri ostalih filtrih v Intrixu, in sicer tako, da izberemo želene parametre in filter shranimo. Shranjen filter najdemo med “Moji filtri”. Če želimo, da je pregled privzet, odkljukam možnost “Privzeti”.

Spremljanje in razporejanje nerazporejenih aktivnosti

Na planerju na desni strani lahko vidimo stolpec “Nerazporejenje aktivnosti”. Tu se nam bodo prikazale aktivnosti, ki jim še nismo določili datuma ali izvajalca. Ko na planerju ugotovimo možne razpoložljive termine za izvedbo, lahko nerazporejeno aktivnost po sistemu “povleci & spusti” prestavimo na planer.

Dodajanje aktivnosti

Aktivnost zase, sodelavce ali ostale resurse lahko dodamo neposredno na planer. Na planerju se postavimo na termin pri resursu, ki mu želimo dodati aktivnosti. Z levim klikom na miški se nam odpre polje za dodajanje. Izpolnimo podatke in shranimo.

Urejanje planerja

Aktivnost na planerju lahko uredimo oz. spremenimo. To storimo po sistemu “povleci & spusti”, ali pa s klikom odpremo aktivnost in jo uredimo.

Brisanje aktivnosti

Aktivnost na planerju lahko preprosto tudi izbrišemo. To storimo, tako, da kliknemo na aktivnost na planerju ter izberemo možnost “Izbriši“.

Zaključevanje nalog

Naloge na planerju lahko odkljukamo, ko so zaključene. Tako bomo imeli pregled nad stanjem nalog na planerju.

Če aktivnosti v planerju dodajamo, urejamo, zaključujemo ali brišemo, se nam bo stanje aktivnosti posodobilo povsod v Intrixu, kjer se ta zapis nahaja.

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.