//Kako uporabljati planer?

Kako uporabljati planer?

Planer v Intrixu nam pomaga pri razporejanju razpoložljivih resursov v časovnem obdobju. Resursi so lahko ljudje, torej zaposleni, službena vozila, dogodki, stroji ali prostori (npr. pisarne). Te lahko razporejamo v časovnem obdobju glede na njihovo zasedenost z aktivnostmi.

Intrix CRM - planer

Planer najdete v desnem zgornjem kotu v aplikaciji za projektno vodenje, po želji pa vam ga aktiviramo tudi v CRM-ju.

Intrix CRN - dostop do planerja

Intrix CRM - ikona planer

Omogoča vam veliko uporabnih funkcionalnosti:

#1 Filtriranje podatkov

To storimo kot pri ostalih filtrih v Intrixu, in sicer tako, da izberemo želene parametre in filter shranimo. Shranjen filter najdemo med “Moji filtri”. Če želimo, da je pregled privzet, odkljukam možnost “Privzeti”.

Intrix CRM - filtriranje

#2 Spremljanje in razporejanje nerazporejenih aktivnosti

Na planerju na desni strani lahko vidimo stolpec “Nerazporejenje aktivnosti”. Tu se nam bodo prikazale naloge in sestanki, ki jim še nismo določili datuma ali izvajalca. Ko na planerju ugotovimo možne razpoložljive termine za izvedbo, lahko nerazporejeno aktivnost po sistemu povleci & spusti prestavimo na planer.

#3 Dodajanje

Aktivnost zase, sodelavce ali ostale resurse lahko dodamo neposredno na planer. Na planerju se postavimo na termin pri resursu, ki mu želimo dodati aktivnosti. Z desnim klikom na miški se nam odpre polje za dodajanje. Izpolnimo podatke in shranimo.

Intrix CRM - dodajanje aktivnosti

#4 Urejanje

Aktivnost na planerju lahko uredimo oz. spremenimo. To storimo po sistemu povleci & spusti, ali pa s klikom odpremo aktivnost in jo uredimo.

Intrix CRM - urejanje na planerju

#5 Brisanje

Aktivnost lahko izbrišemo. Kliknemo nanjo in izberemo opcijo “Izbriši”.

Intrix CRM - brisanje iz planerja

#6 Zaključevanje nalog

Naloge na planerju lahko odkljukamo, ko so zaključene. Tako bomo imeli pregled nad stanjem nalog na planerju.

Intrix CRM - zaključevanje na planerju

Če aktivnosti v planerju dodajamo, urejamo, zaključujemo ali brišemo, se nam bo stanje aktivnosti posodobilo povsod v Intrixu, kjer se nahaja ta zapis.

Avtor: |2019-12-04T10:21:12+01:0004.12.2019|Pomoč|