Izdelava ponudb, delovnih nalogov, pogodb ipd. v Intrixu

Izpis podatkov v formatu pdf

Aplikacije Intrix omogočajo izvoz podatkov na več načinov. Zraven izvoza podatkov lahko podatke iz Intrixa tudi natisnete na različnih nivojih.

Podatke lahko izvozite ali natisnete na naslednje načine:

  • Izvoz vseh (izbranih) zapisov iz seznamov v MS Excel
  • Izvoz posameznega zapisa v MS Excel in MS Word
  • Izvoz in in tiskanje statističnih poročil
  • Tiskanje posameznega zapisa
  • Tiskanje podatkov iz organizatorja

Zraven omenjenih možnosti pa aplikacije Intrix omogočajo tudi izpis podatkov v formatu pdf. Omenjeno je še posebej uporabno takrat, ko želite v naprej pripravljeni statični dokument vključiti podatke iz Intrixa.

Tako lahko v Intrixu izdelujete ponudbe, pogodbe, liste prisotnosti, delovne naloge, itd. PDF izpisi se naredijo po meri, kar pomeni, da vi določite strukturo in izpis želenih podatkov.

intrix podatki za pripravo ponudbe

Hiter pregled vseh ponudb

S klikom na ikono »PDF« se odpre ponudba v pdf-ju, katero je nato možno direktno natisniti ali prenesti na računalni.

Primer obrazca, kjer se vpišejo podatki o ponudbi. Intrix nato sam poskrbi, da bo zapolnil ustrezna polja v dokumentu (dokumentu pdf).

primer ponudbe v pdf v sistemu intrix

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.