crm case study
crm študija primera

PRONET Kranj razvija programske rešitve učinkoviteje s pomočjo Intrixa

Mnoga slovenska podjetja že poznajo računovodsko rešitev AccountingBox, ne vedo pa, da PRONET Kranj razvija tudi programske rešitve za zdravstvene ustanove, študentske servise, organizacijo sejmov in najemodajalce? Njihov uspeh od leta 2022 aktivno podpira in povečuje sistem Intrix.

id

NAROČNIK SE PREDSTAVI

tovarna

PANOGA

Informatika, računovodstvo in poslovne storitve

skupina

ZAPOSLENIH

30

goal

USTANOVLJENO

1996

pronet logo
strategy

INTRIX UČINEK

integracija aplikacij v crm sistem

Združitev podatkov iz večih aplikacij v enotnem sistemu

kvalitetna obravnava strank

Kvalitetnejša obdelava prodajnih priložnosti s pomočjo avtomatizacije

povezava z računovodskim sistemom

Povezava računovodskega sistema s CRM sistemom

Ustvarjanje win-win situacij za vse deležnike s pomočjo sodobne tehnologije

Podjetje PRONET Kranj se ukvarja z razvojem, implementacijo in vzdrževanjem poslovnih programskih rešitev. Te poslovne modele ustvarjajo s pomočjo sodobne tehnologije in s pomočjo spletnih poslovnih rešitev pomagajo več sodelujočim deležnikom v poslovnem procesu. S tem ustvarjajo win-win situacije, ki pozitivno vplivajo na celotno gospodarstvo.

Njihove digitalne rešitve zajemajo dokumentne sisteme, rešitve za lekarniško in blagovno poslovanje, sisteme za gostinstvo, vrtce in še več. Najuspešnejša vertikala podjetja pa je AccountingBox, ki učinkovito in zanesljivo pomaga olajšati delo v računovodstvu mnogim podjetjem, ne glede na velikost in kompleksnost poslovanja.

slavko frelih pronet kranj primer iz prakse
background element blue

“Vodilni produkt je platforma AccountingBox, ki bistveno spreminja nekdanje odnose med računovodstvom in vodstvom ali računovodskim servisom in podjetnikom. Digitalizacija, celovito elektronsko poslovanje, strojno branje podatkov in virtualni asistent je samo nekaj delov sodobne tehnologije, ki jo uporabljamo v naših rešitvah. Sicer pa platforma pokriva vse poslovne procese – od budgetinga, naročilnic, prejetih računov in izdanih računov, materialnega poslovanja, ponih nalogov, pa vse do financ, obračuna plač in HRja. Poleg SME segmenta smo prisotni tudi v bolnišnicah, zasebnih lekarnah in lekarniških zavodih, kar pomeni, da podpiramo tudi materialno poslovanje in javna naročila.“

Slavko Frelih, direktor operative.

Digitalizacijsko podjetje, ki je tudi samo potrebovalo nekaj digitalizacije

Po besedah Slavka so se prvi simptomi potrebe po digitalizaciji pokazali, ko so njihove zahteve presegle zmožnosti organizacije z obstoječimi orodji. V podjetju so uporabljali kombinacijo digitalnih orodij, ki med seboj niso bila povezana. To je sicer znak rasti, ki kaže na to, da podjetje tekom razvoja ugotavlja, katere digitalizacijske rešitve potrebujejo za razvoj podjetja.

Tako so čez čas prišli do točke, kjer so ločeno uporabljali CRM sistem, ERP sistem, sistem za organizacijo dela in projektov ter sistem za marketinško avtomatizacijo. To je pomenilo, da so se podatki morali iz sistema v sistem vnašati in izvažati ročno. Na tej točki se je izgubilo veliko dragocenega časa, ki bi ga sicer lahko porabili za uspešno zaključevanje delovnih nalog in ustvarjanje boljših storitev za stranke.

Tukaj so se pojavili tudi problemi s konsistentnostjo podatkov. Ob prenosu kontakta iz enega sistema v drugega je lahko prišlo do podvajanj kontaktov, nalog ali nepravilnosti v podatkih. To je še dodatno otežilo delovne procese, zato so se odločili za prehod na en sistem, ki bo omogočil integracije z vsemi povezanimi orodji in omogočal več svobode pri delu ter tako tudi manj zamudnega prenašanja podatkov.

pronet kranj digitalizacija podjetja
background element blue

Tukaj so se pojavili tudi problemi s konsistentnostjo podatkov. Ob prenosu kontakta iz enega sistema v drugega je lahko prišlo do podvajanj kontaktov, nalog, nepravilnosti v podatkih ali pa celo do izgube podatkov. To je še dodatno otežilo delovne procese, zato so se odločili za prehod na en sistem, ki bo omogočil integracije z vsemi povezanimi orodji in omogočal več svobode pri delu ter tako tudi manj zamudnega prenašanja podatkov.

Postopek digitalizacije v PRONET Kranj

Kot podjetje, ki se zaveda pomena in postopkov v digitalizaciji, so pri PRONETu zelo jasno definirali proces digitalizacije svojih poslovnih procesov. Faze njihovega procesa so bile:

 1. Zavedanje potrebe po spremembi in uvedbi
  Kot omenjeno, so se prvi znaki potrebe po digitalizaciji pokazali, ko obstoječa orodja niso omogočala učinkovitega povečanja produktivnosti. Ekipa bi lahko naredila več, vendar je potrebno za to optimizirati procese v prodaji, implementacijah in spremeniti načine vodenja dela. Prvi znaki se veliko krat pokažejo kot napake, nekonsistence v podatkih ali predolgo trajanje posameznih delovnih nalog.
 2. Uvajanje ustrezne klime pred spremembo
  Sodelavcem je bilo potrebno razložiti, kaj bodo spremembe pomenile pri delu posameznikov, oddelkov in kaj bodo pomenile za podjetje. Prav tako je bilo potrebno jasno izraziti posledice, ki bi jih podjetje imelo, v kolikor se digitalizacija ne uvede. Navsezadnje pa so sodelavcem zagotovili, da so tudi oni del teh sprememb.
 3. Posnetek stanja vseh procesov v podjetju.
  Digitalizacija ne prinese samo novih tehnoloških orodij, temveč uvaja tudi spremembo procesov. To je morda najtežji del digitalizacije, saj spreminja ustaljene vzorce poslovanja. V tem delu podjetje popiše obstoječi proces in identificira ključne metrike, s pomočjo katerih bodo kasneje preverjali uspešnost digitalizacije.
 4. Izbira orodij in merjenje učinkov digitalizacije
  V tem delu je PRONET Kranj izbral, kateri sistem uporabiti za digitalizacijo podjetja. Ko so se pred desetimi leti prvič lotili digitalizacije, so jo speljali s pomočjo kombinacije lastnih CRM in ERP rešitev ter tujih rešitev kot so ActiveCampaign in Jira. Predhodno je bilo veliko preveč časa vloženega v preprečevanje podvajanja procesov v različnih sistemih, sedaj pa vlogo veznega člena med temi rešitvami izpolnjuje Intrix.

Zakaj so se pri PRONET Kranj odločili za sistem Intrix?

Pred časom so v podjetju PRONET Kranj že razvili svoj lasten CRM, ki je bil na voljo tudi strankam podjetja, kot ena izmed vertikal. Po besedah Slavka Freliha so se zavedali prisotnosti Intrix CRM sistema in po preizkusu v njem prepoznali veliko naprednih funkcij, ki jih potrebujejo tudi pri lastnem delu. Na neki točki so se zato odločili prekiniti trženje lastnega CRM sistema in pričeli z uporabo Intrixa.

Velik bonus za podjetje je bilo dejstvo, da je Intrix razvit v Sloveniji in posledično omogoča tesnejšo komunikacijo med naročnikom in izvajalcem ter kvalitetnejše prilagoditve. V primerjavi s tujimi ponudniki je Intera ponudila tudi veliko večji spekter prilagoditev.

Tudi vi izbirate CRM ponudnika, ki bi lahko po meri podprl vaše poslovne procese?
Kontaktirajte nas in preverite naše prilagoditve po meri za CRM, HRM in vodenje projektov.
Tudi vi izbirate CRM ponudnika, ki bi lahko po meri podprl vaše poslovne procese?

Kontaktirajte nas in preverite naše prilagoditve po meri za CRM, HRM in vodenje projektov.

Rezultati digitalizacije

Intrix je podprl prodajo in marketing

Preden prodaja pridobi podatke o potencialnih strankah, bo stranka šla skozi marketinški lijak, ki stranko avtomatsko kvalificira glede na aktivnosti, ki jih je naredila na spletni strani. Ti podatki se zbirajo s pomočjo orodja ActiveCampaign. To je sistem za marketinško avtomatizacijo, ki spremlja obiskovalce na spletni strani. Ta glede na obisk posameznih strani, klike na različne povezave in oddaje povpraševanj, strankam določi točke. Po točkah se nato določi,če je stranka pripravljena za kontakt s prodajo.

Ko stranka zbere dovolj točk, se prenese v prodajni lijak, od koder se v Intrixu generira prodajna priložnost. Ta ima za sabo prodajni proces, ki se nadaljuje do sprejetja ali zavrnitve. Na tej točki se beležijo tudi razlogi za zavrnitev ali sprejetje prodajnega predloga, kar podjetje redno analizira. V primeru uspešne prodaje, se projekt preda projektnemu vodji, v primeru neuspešne pa se lead vrne v marketinški lijak, da morda v prihodnosti vseeno pristopi kot stranka.

Prodaja in marketing za merjenje učinkovitosti dela beležita tudi porabo časa, kar pomeni, da lahko za vsako stranko preverijo, koliko časa je bilo vloženega v aktivno pridobivanje stranke.

Intrix je podprl vodenje IT projektov

Po zaključeni prodajni priložnosti se izdela t.i. interna primopredaja projekta. To pomeni, da se definira vodja projekta, ki mu prodajni skrbnik (ki je zaključil prodajno priložnost) definira implementacijski projekt. Zanj je pripravljena predloga projekta, ki že vsebuje najbolj tipične naloge, ki jih je potrebno izvesti za uspešno realizacijo projekta.

Vodja projekta predlogo pregleda in jo prilagodi glede na zahtevnost projekta. V določenih primerih naloge doda, v drugih kakšno izbriše. Istočasno pa določi tudi izvajalce posameznih nalog. Za vsako nalogo se naredi kratek opis, rok in določi odgovorno osebo. V sistemu imajo vzpostavljen tudi podpis primopredajnega zapisnika, ki deluje kot garancija, da so vse naloge v popolnosti narejene in projekt uspešno zaključen.

“Ker smo za vodenje projektov v povezavi s prodajnimi posli uporabljali že nekaj orodij (tudi tujega), lahko z gotovostjo trdim, da vodenje projekta v Intrixu pripomore k večji organiziranosti in učinkovitosti našega implementacijskega teama,” je razložil Slavko Frelih.

uporaba intrixa v podjetju pronet kranj
background element blue

“Ker smo za vodenje projektov v povezavi s prodajnimi posli uporabljali že nekaj orodij (tudi tujega), lahko z gotovostjo trdim, da vodenje projekta v Intrixu pripomore k večji organiziranosti in učinkovitosti našega implementacijskega teama,” je razložil Slavko Frelih.

Projektno vodenje v podjetju je pridobilo na zanesljivosti in učinkovitosti

V našem pogovoru so v podjetju PRONET Kranj povedali, da so po začetku uporabe Intrixa za vodenje projektov opazili veliko izboljšanj. Izpostavili so izboljšan pregled nad stanjem projektov, kar so dosegli z jasno določenimi fazami projekta in konsistentnim označevanjem napredka v Intrixu. V nadaljevanju projektni vodje zelo natančno vedo, kateri so naslednji koraki v projektu. 

Spremljanje časovne in stroškovne učinkovitosti je naslednja informacija, ki je pripomogla k boljšemu upravljanju projektov v podjetju. Preko spremljanja časa pri izpolnjevanju delovnih nalog imajo sedaj možnost optimizirati delovni proces in ga tudi stroškovno optimizirati preko odpravljanja ozkih grl in notranje pomoči izvajalcem. Sledenje nastalim stroškom v teku izvajanja projekta omogoča, da ponovno prilagajajo svoje delo glede na trajanje projektnih faz in dobičkonosnost celotnega projekta.

Poleg tega lahko s temi informacijami v podjetju učinkoviteje upravljajo z razporedom dela. Projekti z omejenimi resursi potrebujejo učinkovito vodenje razporeda dela zaposlenih, česar pa ne gre zmeraj popolnoma predvidet. S pomočjo podatkov o preteklih projektih, njihovi zahtevnosti in stroškovni učinkovitosti imajo sedaj veliko boljše možnosti za strateško planiranje dela ekipe, hkrati pa imajo popoln vizualni pregled nad delom kadarkoli in kjerkoli.

Podpora uporabnikom v centraliziranem sistemu

Intrix podpira tudi proces podpore uporabnikom, zato je podporni modul ključ do uspeha oddelka tehnične podpore. Podpora prejema zahtevke preko več kanalov (email, telefon), ti pa se nato postavijo v čakalno vrsto za obdelavo. V Intrixu so zbrani vsi podporni ticketi, neodvisno od vira. Ticket v sistemu ostane odprt, dokler stranka ne potrdi, da je zadeva rešena.

Ticketi so tudi razvrščeni glede na tip podpore. Če gre za nasvet ali pomoč uporabnikom, ga obdela podpora. V kolikor gre za želje po razširitvah, ticket prevzame prodaja, če pa gre za napako v programu, pa se posreduje na razvoj, kjer ekipa s pomočjo sistema Jira integracije evidentira in odpravi napake. Oddelki nato pošljejo povratno informacijo o razrešitvi podpornega zahtevka.

Stanje pred uvedbo Intrixa

 • ERP sistem ni bil povezan s CRMjem,
 • procesi in orodja so bili vodeni v ločenih aplikacijah in tabelah ter nepovezani,
 • v prodaji je bilo veliko podvojenih vnosov in neurejenih statusov poteka prodaje,
 • v podjetju je bilo veliko podvojenih kontaktnih naslovov in podatkov strank,
 • podvajale so se delovne naloge,
 • zaradi ročnih procesov so lahko iz prodajnega lijaka hitro izgubili stranko.

Stanje po uvedbi Intrixa

 • ERP in CRM sistem sta povezana,
 • vsi podatki o strankah so vodeni v enem sistemu – brez podvajanj,
 • stranke so avtomatsko vnešene v prodajni proces iz marketinškega lijaka,
 • avtomatizacije poskrbijo, da so stranke zmeraj kontaktirane in kvalitetno obdelane,
 • napredek prodaje je za vsako stranko dosledno voden in zabeležen,
 • podpora uporabnikom je sedaj pregledna, sledljiva in v podjetju ustrezno beležijo vzroke za podporo,
 • delovne naloge se kreirajo avtomatsko glede na zastavljen proces in se ne podvajajo.

Stanje pred uvedbo intrixa

 • ERP sistem ni bil povezan s CRMjem,
 • procesi in orodja so bili vodeni v ločenih aplikacijah in tabelah ter nepovezani,
 • v prodaji je bilo veliko podvojenih vnosov in neurejenih statusov poteka prodaje,
 • v podjetju je bilo veliko podvojenih kontaktnih naslovov in podatkov strank,
 • podvajale so se delovne naloge,
 • zaradi ročnih procesov so lahko iz prodajnega lijaka hitro izgubili stranko.

Stanje po uvedbi intrixa

 • ERP in CRM sistem sta povezana,
 • vsi podatki o strankah so vodeni v enem sistemu – brez podvajanj,
 • stranke so avtomatsko vnešene v prodajni proces iz marketinškega lijaka,
 • avtomatizacije poskrbijo, da so stranke zmeraj kontaktirane in kvalitetno obdelane,
 • napredek prodaje je za vsako stranko dosledno voden in zabeležen,
 • podpora uporabnikom je sedaj pregledna, sledljiva in v podjetju ustrezno beležijo vzroke za podporo,
 • delovne naloge se kreirajo avtomatsko glede na zastavljen proces in se ne podvajajo.

Izboljšana učinkovitost dela s pomočjo prilagojenih avtomatizacij in podpore poslovanja

Podjetje PRONET Kranj je največje izboljšanje v učinkovitosti dela doseglo s pomočjo avtomatizacije in pametnih prilagoditev CRM sistema. V pogovoru z nami so navedli naslednje primere.

Pregled nad porabo časa v podjetju

Kot smo že omenili, je merjenje spremenljivk prvi korak k izboljšanju. Zato se tudi v prodaji meri poraba časa, ki v širšem poslovnem smislu prikaže stroškovno učinkovitost. Razkriva tudi priložnosti za izboljšave v delovnem procesu v prihodnosti in poda informacijo, kateri del prodajnega asortimana je najbolj donosen za podjetje. To pride še posebej prav pri daljših prodajnih procesih.

Avtomatizacija postopkov v operativi

Konec prodaje je v resnici šele začetek dela. Avtomatizacija na tej točki poslovnega procesa opravlja nekaj pomembnih funkcij. Najprej poskrbi, da so vse informacije o novem poslu zanesljivo prenešene projektnim vodjem. Vsaki novi stranki se dodeli podpornega in prodajnega skrbnika, avtomatsko pa se generira naloga. Tako se lahko pri stranki ažurno preveri, če so še kakšne nejasnosti ali morebitne dopolnitve.

Po 30 dneh se generira prodajna aktivnost, da se pri stranki poskuša pridobiti referenčno izjavo. V kolikor izkušnja pri tej stranki ni bila zadovoljiva, se takoj odpravijo težave. Po enem letu se generira še poprodajna aktivnost, kjer se ponovno stranko povpraša o zadovoljstvu, obenem pa se ji preda tudi zahvala ob obletnici sodelovanja.

Ne samo, da je proces s temi avtomatizacijami bolj zanesljiv, tudi kvaliteta komunikacije s stranko je na veliko višjem nivoju.

Avtomatska poročila o poteku projektov

Glede na vnešene podatke se avtomatsko polnijo dnevna, tedenska in mesečna poročila, ki so vnaprej določena. Vnešeni podatki poskrbijo za konstanten pregled nad potekom, te pa v podjetju združujejo s poročili vodij, ki razkrivajo še mehke dele procesa, ki jih skozi podatke ni moč razbrati.

 

Pridružite se uspešnim podjetjem po vsem svetu,
ki svoje projekte vodijo z Intrixom.

Brezplačno preizkusite Intrix CRM še danes!

Pridružite se uspešnim podjetjem po vsem svetu, ki svoje projekte vodijo z Intrixom.

Brezplačno preizkusite Intrix CRM še danes!