Organigram v Intrix HRM

Organigram jasno prikazuje strukturo organizacije in razmerja med različnimi oddelki ter zaposlenimi. S tem omogoča boljše razumevanje odgovornosti in nalog posameznikov, kar prispeva k učinkovitejšemu komuniciranju in sodelovanju znotraj podjetja. Pomaga tudi pri načrtovanju in vodenju, saj vodstvu omogoča, da lažje prepozna pomanjkljivosti ali preobremenitve v kadrovskem sistemu ter sprejme ustrezne odločitve za izboljšanje poslovanja.

Kje najdemo organigram

Do organigrama v Intrix HRM aplikaciji lahko dostopamo preko zavihka “Sodelavci“, kjer najprej vidimo seznam vseh naših sodelavcev in nekaj njihovih ključnih podatkov. Te zapise lahko pretvorimo v organigram, in sicer tako, da na desni strani kliknemo na gumb “Organigram“.

dostop-organigram

Odpre se nam organigram, kjer vidimo organizacijsko strukturo našega podjetja.

organigram-intrix-hrm

Prilagoditev pogleda organigrama

Pogled organigrama lahko prilagodimo tako, da ga zmanjšamo in s tem prikažemo celotno strukturo organizacije na enem zaslonu. To nam omogoča hiter pregled nad vsemi oddelki in zaposlenimi. Povečamo ga tako, da se osredotočimo na specifičen oddelek ali skupino. Tako dobimo podrobnejši vpogled v razmerja in odgovornosti znotraj določenega dela organizacije. 

Za prilagoditev pogleda organigrama uporabimo drsnik, ki se nahaja nad organigramom.

Filtriranje organigrama

Intrix HRM aplikacija omogoča filtriranje organigrama, kar uporabnikom olajša iskanje specifičnih oddelkov, funkcij ali zaposlenih. S tem se poveča preglednost in učinkovitost pri upravljanju kadrovskih informacij.

Organigram filtriramo tako, da na skrajno levi strani kliknemo na opcijo “Filtriraj“, pri čemer se nam odprejo vsa polja po katerih imamo opcijo naš organigram filtrirati. Če nas zanimajo vsi zaposleni v oddelku “Kadrovska služba“, potem v polju “Oddelek” iz spustnega seznama izberemo opcijo “Kadrovska služba“, nato pa kliknemo na moder gumb “Filtriraj“.

filtirranje-organigram

V primeru, da ponovno želimo prikazati vse sodelavce na organigramu, kliknemo na gumb “Počisti” na levi strani.

Podroben zapis sodelavca

Če želimo kar iz organigrama pogledati podatke o sodelavcu, kliknemo na kartico sodelavca. Odpre se nam pojavno okno s ključnimi podatki.

pogled-zaposlenega

Če želimo na hitro spremeniti podatke sodelavke Andreje (zgoraj primer na sliki), lahko kar iz tega pojavnega okna kliknemo na gumb “Uredi“. Intrix HRM nas nato preusmeri na kartico sodelavke, kjer lahko po želji spreminjamo podatke (npr.: Andreja je sporočila, da se je poročila in spremenila priimek).

Iz pojavnega okna lahko prav tako izbiramo med naborom hitrih akcij. Npr., da kar iz organigrama dodamo novo opremo, ki jo bo prejela naša sodelavka Andreja.

hitre-akcije-hrm

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.