Odvisnosti pri projektnih nalogah

Predstavljajte si, da gradite hišo. Stene morate najprej postaviti, preden jih lahko prepleskate. Pleskanje sten je torej odvisno od gradnje sten.

Projekti se, tako kot v resničnem življenju, ne odvijajo v vakuumu in imajo svoje nize projektnih odvisnosti in omejitev, ne glede na industrijo. Iskanje projektne naloge brez odvisnosti je skoraj nemogoče, saj so naloge med seboj povezane.

Mnogi vodje menijo, da je prepoznavanje in obravnavanje odvisnosti pri projektnem vodenju ena najpomembnejših nalog.

V tem članku bomo podrobneje opisali pomen odvisnosti, ugotovili, kako so povezane z omejitvami, predstavili različne vrste odvisnosti in si ogledali postopek za učinkovito upravljanje projektnih odvisnosti.

Kaj je odvisnost pri projektnem vodenju?

Odvisnost je nekaj, kar se opira na nekaj drugega. V vsakdanjem življenju so dojenčki odvisni od staršev, rastline so odvisne od sončne svetlobe, ribe pa so odvisne od vode.

V primeru upravljanja projektov je odvisnost relacija med dvema nalogama, saj je ena naloga odvisna od dokončanja druge ali obratno.

Primeri odvisnosti pri vodenju projektov

  • izjave ekipe za odnose z javnostmi podjetja so odvisne od odobritve s strani izvršnega direktorja,
  • povračilo stroškov je odvisno od predložitve poročila o stroških,
  • popravek napake je odvisen od identifikacije njenega temeljnega vzroka.

Za vodjo projekta je pomembno, da spremlja vse odvisnosti projekta in o njih komunicira z vsemi sodelujočimi znotraj projekta. Tako se vsi zavedajo, kdaj morajo začeti s svojim delom projekta.

Pogoji, povezani z odvisnostmi projektnih nalog

Odvisnosti pri vodenju projektov se ukvarjajo z upravljanjem in razporejanjem projektnih nalog, pri tem pa upoštevajo njihova zaporedja in zahteve. Če naloga B zahteva dokončanje naloge A, potem bomo rekli, da je naloga B odvisna od naloge A. To se trenutno morda sliši preprosto, toda pri zapletenih projektih z več soodvisnimi nalogami lahko stvari hitro postanejo neurejene.

Tukaj je nekaj pomembnih izrazov, povezanih z odvisnostmi pri vodenju projektov.


Omejitev

Pri vodenju projektov gredo odvisnosti in omejitve z roko v roki. Projektne omejitve so omejitve ali meje, ki se jih mora vodja držati med izvedbo projekta. Tri glavne omejitve vsakega projekta so stroški, čas in obseg projekta.

Včasih se odvisnosti v projektih zgodijo zaradi določenih omejitev v projektu. Na primer, če si vaša ekipa lahko privošči samo enega razvijalca programske opreme, bodo naloge, pri katerih razvijalca potrebujete, odvisne druga od druge.

Kritična pot

Veriga nenehnih dejavnosti, ki vodijo do zaključka projekta, je kritična pot projekta. Če katera koli opravila na kritični poti zamujajo, bo celoten projekt zamaknjen za isti čas, razen če je druga kritična naloga dokončana pred časom, da bi to nadomestila.

Dober projektni vodja je nekdo, ki lahko spremlja vse omejitve in odvisnosti ter prerazporedi vire na način, ki zagotavlja končno kakovost projekta.

Vrste odvisnosti pri vodenju projektov

Odvisnosti so lahko različnih vrst, saj lahko nanje vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Tukaj je nekaj glavnih kategorij odvisnosti od projekta.

1. Logične odvisnosti

To so t.i. vzročne odvisnosti. Te odvisnosti so sestavni del projekta in se jim ni mogoče izogniti. Opravila, označena kot logična odvisnost, običajno uporabljajo dokončanje predhodnih nalog kot začetek, tako da jih ne morete izvajati vzporedno.

Podobno kot pri peki torte – postopka ne morete začeti, če nimate vseh sestavin, ki jih potrebujete.

2. Odvisnosti od virov

Ta odvisnost izhaja iz omejitve projekta, saj se ukvarja z razpoložljivostjo skupnih virov. Če dve nalogi zahtevata isti vir za dokončanje, potem bosta odvisni od dokončanja drugega.

3. Prednostne odvisnosti

Prednostne odvisnosti so odvisnosti, ki jih vodi najboljša praksa ali priročnost. Običajno se uvedejo v projekte, da se osredotočijo na kakovost rezultatov. Gradbinci pred polaganjem strešnikov radi namakajo temelj strehe vsaj 5 do 7 dni.

Ko lahko nadaljujejo, to storijo takoj, ne da bi se obremenjevali z “usedanjem in namakanjem”.

4. Zunanje odvisnosti

Ne glede na to, koliko načrtujete, so določene stvari zagotovo izven vašega nadzora. Nekatere naloge so odvisne od zunanjih dejavnikov in vodje projektov ne morejo storiti ničesar, kar bi vplivalo na napredek njihovega projekta. Za spopadanje s temi odvisnostmi je priporočljivo imeti rezervni načrt.

Lahko pride do zamud dobaviteljev ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki lahko vplivajo na vaš napredek. Dober projektni vodja vedno naredi nekaj načrtov za nepredvidljive razmere, tako da vse teče gladko, tudi ob težavah.

Razumevanje odvisnosti nalog v projektu

Razumevanje in prepoznavanje razmerja med odvisnostmi je pomemben del opisa nalog vodje projekta. Obstajajo štiri vrste odvisnosti nalog pri vodenju projektov.

Finish to Start (FtS) oz. konec – začetek: To je najpogostejša odvisnost. Naloga B se ne more začeti, dokler naloga A ni končana. Na primer, pico morate pripraviti, preden jo potisnete v pečico.

finish to start odvisnost v projektnem vodenju

Start to Start (StS) oz. začetek – začetek: Naloga B se ne more začeti, preden se začne naloga A. To so naloge, ki morajo delovati vzporedno. Ko na cestišče vlijemo asfalt, ga moramo takoj poravnati, saj se hitro suši. Torej je potrebno naloge asfaltiranja in ravnanja ceste začeti skupaj.

start to start odvisnost v projektnem vodenju

Finish to Finish (FtF) oz. konec – konec: Naloga A se lahko konča šele, ko se naloga B konča. Pri razvoju programske opreme skupina za zagotavljanje kakovosti odkrije in prijavi napake (naloga A), inženirska ekipa pa jih odpravi (naloga B). V tem primeru je testiranje končano šele, ko so dokončani popravki napak.

finish to finish odvisnot v projektnem vodenju

Start to Finish (StF) oz. začetek – konec: Naloga B se mora začeti, da se naloga A zaključi. Razmislite o delovnem mestu varnostnika. Nočna straža ne bo razrešena, dokler jutranja straža ne prevzame odgovornosti.

start to finish odvisnosti v projektnem vodenju


Toda pozor! Gantogram vam bo nekatere spremembe preprečil. Če imate 2 nalogi povezani z odvisnostjo, potem pa želite drugo nalogo, ki je odvisna od zaključka prve, terminsko prestaviti pred prvo nalogo, to ne bo možno, ker je začetek druge naloge odvisen od zaključka/začetka prve. V tem primeru morate odstraniti odvisnost, naloge časovno prerazporediti in nastaviti nov tip odvisnosti.

Ko želite časovno prestaviti celoten sklop odvisnih nalog, pri čemer jim ne spreminjate vrstnega reda in odvisnosti, se vam bo prestavil celoten sklop z načrtovanimi odvisnostmi.

Želimo vam uspešno vodenje vaših projektov.

Preizkusite Intrix za projektno vodenje!
30 dni brezplačno in popolnoma brez tveganja.
Preizkusite Intrix za projektno vodenje!

30 dni brezplačno in popolnoma brez tveganja.
|
5/5 - (2 votes)