Kaj je projektno vodenje in kako se ga lotimo?

Kaj je projektno vodenje in zakaj je pomembno?

Projektno vodenje je v osnovi upravljanje okolja, ki je ustvarjeno z namenom doseganja jasno zastavljenih ciljev. Prvi in osnovni odraz uspešnega vodenja projektov je doseganje željenih rezultatov ob porabi omejenih, vnaprej predvidenih razpoložljivih sredstev.

Kdo je uspešen projektni vodja?

Uspešen vodja v času trajanja projekta dostopa do natančnih informacij o njegovem poteku. Na voljo so mu mehanizmi, ki zbirajo in procesirajo podatke o vseh aktivnostih v zvezi s projektom, kot rezultat pa nudijo popoln pregled nad stanjem tekočega projekta. Dostopa do poročil o napredku projekta, informacijah o porabljenih in razpoložljivih sredstvih ter porabljenem in razpoložljivem času. 

Seznanjen je z morebitnimi težavami in tveganji v zvezi s projektom, hkrati pa so mu na voljo informacije o tem, na kakšen način in kako uspešno so te izjeme obravnavane.

Ko so na voljo te informacije oziroma ustrezna orodja, lahko projektna ekipa sledi sekundarnemu cilju: dodatni minimizaciji porabljenih sredstev. S pomočjo kakovostnih informacij lahko namreč vodja ustrezno in pravočasno ukrepa ter tako uspešno spremeni in optimizira procese znotraj projekta.

Kako poteka vodenje projekta?

Učinkovito vodenje projektov (projektno vodenje)

Celotna projektna ekipa se mora zavedati, da pri projektu ne gre le za enosmerne korake od načrtovanja do zaključka in doseganja zastavljenih ciljev, temveč vsebuje ponavljajoče procese, kjer se izmenjujejo načrtovanje, izvrševanje in spremljanje. Frekvenca takšnih ciklusov je seveda odvisna od obsega projekta.

Uporabite orodja za vodenje projektov za lažje doseganje ciljev

Uspešna koordinacija projektov in posledično doseganje zastavljenih ciljev je torej precej odvisno od orodij (informacijskih rešitev – programov), ki so na voljo projektnemu vodji in ekipi ter izkoriščanja informacij in mehanizmov, ki jih dobro izbrana orodja nudijo. Zato vsekakor priporočamo, da za izvedbo uspešnega projekta izberete kakšna pametna orodja za vodenje projektov.

Uspešno vodenje vaših projektov vam želimo v Intrixu!

Še niste uporabnik Intrixa
za projektno vodenje?
Še niste uporabnik Intrixa za projektno vodenje?
|
5/5 - (2 votes)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.