Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Intera d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »INTERA- digitalizacija e-poslovanja« (krajše: E-INTERA). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju izvedli digitalizacijo nastopov na sejmih, vzpostavili novo spletno stran za tuje trge ter spletno trgovino, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja.

Namen operacije


Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Podjetje Agencija Novelus d.o.o. bo v okviru operacije izvedlo vse omenjene ukrepe.

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

V tej operaciji bodo pripravljene in oblikovane digitalne vsebine za predstavitev na sejmih.

SPLETNE STRANI ZA TUJE TRGE, SPLETNA TRGOVINA

Uporaba novih digitalnih orodij in vsebin (spletna stran, spletna trgovina) bo omogočala sistematično načrtovanje in izvajanje našega poslovnega procesa na podlagi opravljenih analiz preteklega poslovanja in dobljenih rezultatov. Z implementacijo novih orodij bomo razbremenili delovna mesta naših zaposlenih, saj bodo računalniki opravili vse potrebne analize in kalkulacije, medtem ko bodo naši zaposleni s svojim kreativnim razmišljanjem pomagali soustvarjati nove delovne procese, produkte in storitve v okviru naših obstoječih delovnih procesov v podjetju.  

Z implementacijo nove spletne strani in spletne trgovine bomo tudi prispevali k učinkovitejšemu poslovnemu procesu, saj bomo razbremenili naše zaposlene na nivoju podajanja informacij končnemu uporabniku na način, da bomo ponudil preko novih orodij zadostne in kvalitetne informacije, ki bodo služile kot filter pri nadaljnjih prodajnih korakih. Z novim orodjem bodo lahko naši zaposleni s svojo kreativnostjo tudi pomagali razvijati nove produkte in storitve s čimer bo operacija pozitivno prispevala k učinkovitejšemu načrtovanju in oblikovanju naših produktov in storitev.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Izdelava scenarija, vsebine in prevodov za nemški in angleški jezik. Predstavitev skozi video bi podjetju služila za predstavljanja storitev in vzpostavljanje kontaktov na tujih trgih, lahko pa tudi za predstavitev na posameznih sejmih.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

V okviru krepitve kompetenc za posamezne ukrepe bomo izvedli predavanja na področju prihodnjih digitalnih platform in socialnih omrežij, namenjenih tujim trgom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 29.708,00 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Kako učinkovito prodajati?

CRM PRIROČNIK

74% podjetij, ki uporabljajo CRM, poroča o boljših odnosih s strankami. - preverite Markove nasvete za boljše prodajne rezultate z našim e-priročnikom.