//Posodabljanje podatkov v Intrixu

Posodabljanje podatkov v Intrixu

Navodila za posodabljanje podatkov

Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko olajšamo s pomočjo izvoza in nato ponovnega uvoza podatkov.

Posodabljanje podatkov preko uvoza

Denimo, da imamo bazo kontaktov, kjer med drugim beležimo katerim kontaktom pošiljamo e-mail obvestila. Vsem kontaktom, ki imajo lastnost „Prejema e-mail obvestila“ nastavljeno na Ne, želimo vrednost spremeniti v Da. Prvi korak je izvoz podatkov, ki jih želimo posodobiti. Najprej s pomočjo filtrov izberemo želene kontakte ter jih izvozimo s klikom na povezavo „Izvozi“ na vrhu seznama.

izvoz

Pri izbiri lastnosti, ki jih bomo izvozili je dovolj, da izberemo „Zunanji ID“ ter lastnost, ki jo bomo posodabljali, v našem primeru je to „Prejema e-mail obvestila“. Izvozimo lahko tudi katero drugo polje, ki nam bo v pomoč pri ločevanju izvoženih kontaktov, v našem primeru smo izbral ime in priimek.

Podatki za izvoz

Kaj je zunanji ID? Zunanji ID je šifra oz. identifikator, preko katerega se ob posodabljanju podatkov lahko sklicujemo na določen zapis. Če ima, na primer, kontakt Janez Novak šifro 00005, lahko preko te šifre posodabljamo njegove podatke.V kolikor ob izvozu vaši zapisi ne vsebujejo zunanjih id-jev, se prosimo za pomoč obrnite na podpora@intrix.si, da jih ustrezno nastavimo.

Zunanji ID

Ko smo izvozili podatke v preglednico, lahko spremenimo vrednosti, ki jih želimo posodobiti. V primeru smo vse vrednosti v stolpcu „Prejema e-mail obvestila“ spremenili v „Da“. Datoteko shranimo ter jo ponovno uvozimo v Intrix, kar storimo tako, da nad seznamom kontaktov izberemo „CSV uvoz“.

Posodabljanje podatkov preko uvoza

excelov izpis

Izberemo pripravljeno datoteko, ter kliknemo „Shrani“. Odpre se nam povezovalna tabela, kjer določimo kateri stolpec iz tabele pripada kateri lastnosti kontakta. Kadar posodabljamo obstoječe podatke mora obvezno biti izbran stolpec Zunanji ID ter stolpci, ki jih želimo posodobiti. Ostale stolpce (Ime in Priimek), lahko nastavimo na „Ignoriraj“. Preostane še le klik na gumb „Shrani“ na dnu tabele.

Predogled uvoza

shrani

Na tak način smo uredili večje število kontaktov v le nekaj korakih ter se izognili zamudnejšmu urejanju posameznih kontaktov. Če ob posodabljanju podatkov kadarkoli naletite na oviro ali dodatno vprašanje vam bomo z veseljem pomagali. Vaša vprašanja naslovite na e-naslov podpora@intrix.si.

Avtor: |2018-02-09T17:56:25+01:0014.01.2016|Pomoč|