Posodabljanje podatkov v Intrixu

Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko olajšamo s pomočjo izvoza in nato ponovnega uvoza podatkov.

Posodobitev-podatkov-preko-uvoza

Denimo, da imamo bazo kontaktov, kjer med drugim beležimo katerim kontaktom pošiljamo e-mail obvestila. Vsem kontaktom, ki imajo lastnost „Prejema e-mail obvestila“ nastavljeno na Ne, želimo vrednost spremeniti v Da. Prvi korak je izvoz podatkov, ki jih želimo posodobiti. Najprej s pomočjo filtrov izberemo želene kontakte ter jih izvozimo s klikom na povezavo „Izvozi“ na vrhu seznama.

Izvoz-podatkov-kontakti

Pri izbiri lastnosti, ki jih bomo izvozili je dovolj, da izberemo „Zunanji ID“ ter lastnost, ki jo bomo posodabljali, v našem primeru je to „Prejema e-mail obvestila“. Izvozimo lahko tudi katero drugo polje, ki nam bo v pomoč pri ločevanju izvoženih kontaktov, v našem primeru smo izbral ime in priimek.

Izvoz-podatkov-izbira-lastnosti

Kaj je zunanji ID? Zunanji ID je šifra oz. identifikator, preko katerega se ob posodabljanju podatkov lahko sklicujemo na določen zapis. Če ima, na primer, kontakt Janez Novak šifro 00005, lahko preko te šifre posodabljamo njegove podatke.V kolikor ob izvozu vaši zapisi ne vsebujejo zunanjih id-jev, se prosimo za pomoč obrnite na [email protected], da jih ustrezno nastavimo.

Izvoz-zunanji-ID

Ko smo izvozili podatke v preglednico, lahko spremenimo vrednosti, ki jih želimo posodobiti. V primeru smo vse vrednosti v stolpcu „Prejema e-mail obvestila“ spremenili v „Da“. Datoteko shranimo kot CSV ter jo ponovno uvozimo v Intrix, kar storimo tako, da nad seznamom kontaktov izberemo „uvoz podatkov“.

Uvoz-podatkov-kontakti
Excelov-zapis

Izberemo pripravljeno datoteko, ter jo z ukazom “Povleci datoteko” ali klikni in prebrskaj“ dodamo. Nato kliknemo “Naprej”. Odpre se nam povezovalna tabela, kjer določimo kateri stolpec iz tabele pripada kateri lastnosti kontakta. Kadar posodabljamo obstoječe podatke mora obvezno biti izbran stolpec Zunanji ID ter stolpci, ki jih želimo posodobiti. Ostale stolpce (Ime in Priimek), lahko nastavimo na „Ignoriraj“. Preostane še le klik na gumb „Uvozi podatke“ na vrhu ali dnu tabele.

Povezovalna-tabela

Sledi izpis uvoza podatkov, ki nam pove, koliko zapisov je bilo uspešno ali neuspešno uvoženih ter koliko zapisov je bilo posodobljenih. 

Na tak način smo uredili večje število kontaktov v le nekaj korakih ter se izognili zamudnejšmu urejanju posameznih kontaktov. Če ob posodabljanju podatkov kadarkoli naletite na oviro ali dodatno vprašanje vam bomo z veseljem pomagali. Vaša vprašanja naslovite na e-naslov [email protected]

Uvoz-večje-število-lastnosti-kontakti

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.