Gantogram

idea V tem članku boste izvedeli

Gantogram je odličen pripomoček za vizualno spremljanje napredka nalog in projektov v realnem času.

Projekti v Intrixu

Do projektov v Intrixu dostopamo preko zavihka “Projekti”, kjer se nam najprej prikaže seznam vseh projektov. Na seznamu projektov lahko s klikom na “modri svinčnik” hitro uredimo že manjše spremembe v posameznem polju (brez odpiranja kartice projekta), kot npr. naziv, podjetje, začetek in konec projekta, vodjo projekta, status ter stanje.

gantogram

Prikaz gantograma

Pogled na seznam projektov si lahko s klikom na gumb Gantogram spremenimo v vizualen pogled, ki pa ga najdemo na desni strani od gumba “Seznam”.

gumb gantogrm intrix upravljanje projektov

Tako lahko vidimo vse naše projekte in njihove informacije v vizualnem pogledu – začetek in konec projekta, kdo so odgovorne osebe ter kakšen je napredek posameznega projekta. Prav tako pa vidimo časovnico, ki jo lahko preprosto prilagajamo z modrim drsnikom. Omogoča nam pogled različnih obdobij (teden/dan, mesec/dan, leto/mesec ter leto).

prilagoditev časovnice intrix gantogram

Gantogram na vsakem projektu

Gantogram se avtomatsko prikaže tudi v predogledu vsakega projekta na podzavihku “Gantogram“.

Poljubno si lahko tudi povečamo ali zmanjšamo tabelo v gantogramu. To naredimo tako, da ločnico med gantogramom in stolpci preprosto povlečemo v levo ali desno stran.

Filtri na gantogramu

Do filtrov znotraj gantograma dostopamo tako, da na levi strani kliknemo na gumb “Filtriraj”.

filtriranje na gantogramu intrix faze projekta projektno vodenje intrix

S pomočjo filtrov si lahko po želji prikažemo samo projekte po določenem podjetju, vodji projekta ali projektni skupini, ki nas v tem trenutku zanima.

Tako kot na na vseh ostalih seznamih in zavihkih pa si lahko pogled s filtrom tudi shranimo ter ga določimo kot privzetega.

shranjevanje filtra na gantogramu intrix gantogram pogled

Kako dodajamo nove zapise na gantogramu?

Znotraj gantograma lahko dodamo nov projekt, nalogo in tudi podnalogo.

1. Nov projekt

S klikom na zelen + na vrhu lahko kar znotraj gantograma dodamo nov projekt.

dodajanje naloge na gantogramu gumb dodaj
nov projekt intrix

2. Nova naloga

S klikom na zelen + vzporedno od naziva projekta lahko dodamo novo nalogo, ki se bo navezovala na ta projekt.

dodajanje intrix nalog na gantogramu projektno vodenje

3. Nova podnaloga

S klikom na zelen gumb + vzporedno od naloge pa lahko dodamo tudi podnalogo.

intrix dodajanje nalog na gantogramu

Hitro prestavljanje nalog in podnalog na gantogramu

Funkcionalnost “drag & drop” na gantogramu omogoča, da s preprostim potegom prestavite naloge ali podnaloge na drug datum.

Prav tako pa lahko z “drag & drop” funkcijo prestavljamo podnaloge v stolpcu.

Faze na gantogramu

V vašem CRM sistemu in sistemu za vodenje projektov lahko definirate posamezne faze projekta, s pomočjo katerih boste imeli še boljši pregled nad projektnimi nalogami.

Najprej je potrebno na projektu definirati faze za dotični projekt. To naredimo tako, da znotraj urejanja želenega projekta in pri polju “Faze” kliknemo na možnost “DODAJ”.

dodajanje faze projekta intrix

Odpre se nam novo okno, znotraj katerega definiramo naziv, aktivnost faze ter določimo barvo. Ko uredimo novo fazo, jo shranimo s klikom na gumb “Dodaj”. V primeru, da želimo dodati še več faz, lahko kliknemo na gumb “Shrani in dodaj”, kar pomeni, da bomo lahko nadaljevali z dodajanjem nove faze brez vračanja v urejanje.

priprava faze projekta v intrixu

Ko dodamo vse želene faze na projekt, jih shranimo s klikom na gumb “Shrani”.

gantogram faze projekta intrix projektno vodenje sistem

Ko so faze dodane, jih lahko določimo pri vseh nalogah določenega projekta (zgolj faze, ki smo jih predhodno definirali pri projektu). Fazo lahko dodamo tudi preko naloge, vendar mora biti le-ta povezana s projektom, da se bo lahko tudi nova faza dodala na projekt.

faze gantogram projektne faze na gantogramu intrix projektno vodenje

Faza se bo na gantogramu pokazala takrat, ko bo zanjo določena vsaj ena naloga. Na gantogramu lahko fazi enostavno zamenjamo barvo ali, če je potrebno, tudi spremenimo fazo pri določeni nalogi. To naredimo z dvoklikom na fazo ali nalogo.

Spreminjanje stanja projekta

Na časovnici lahko tudi ročno spreminjamo stanje projekta tako, da povlečemo “hišico” v levo ali desno smer na projektu. Enako velja za naloge in podnaloge.

Do vsebine projekta, naloge in podnaloge lahko dostopamo preko gantograma s klikom na zavihek projekta, naloge ali podnaloge na časovnici. Prikažejo se nam osnovne informacije zapisa, kakor tudi možnost dodajanja nove naloge, sestanka ali porabe časa preko “hitrih akcij”.

podrobnosti projekta intrix gantogram

Tipi odvisnosti

Razumevanje in prepoznavanje razmerja med odvisnostmi je pomemben del opisa nalog vodje projekta. Obstajajo štiri vrste odvisnosti nalog pri vodenju projektov.

1. Konec – začetek

2. Začetek – začetek

3. Konec – konec

4. Začetek – konec

Več o posameznih odvisnostih si lahko preberete v našem članku o odvisnosti na gantogramu, s klikom na ta link: https://www.intrix.si/pomoc/odvisnosti-na-projektih.

Naloge lahko med seboj preprosto povežemo, tako da postanejo druga od druge odvisne (npr. določena naloga se ne more pričeti, če se prva ne konča). Odvisnosti med nalogami določamo tako, da se postavimo bližje nalogi na časovnici (pojavita se nam 2 beli piki), nato pa piko na eni nalogi povežemo s piko na drugi nalogi.

uporaba gantograma intrix odvisnosti nalog intrix gantogram nastavitve

Da sta nalogi med sabo odvisni, lahko vidimo na podlagi puščice, ki se je kreirala med nalogama. Odvisnost med nalogama lahko vidimo tudi tako, da kliknemo na nalogo znotraj gantograma ali v predogledu in pogledu urejanja zapisa.

prikaz odvisnosti v kartici zapisa intrix
nastavitev odvisnosti nalog na gantogramu intrix

Odvisnost med nalogama lahko izključimo preprosto s klikom na “X” v polju “Odvisnosti” znotraj urejanja naloge (primer na sliki zgoraj).

V primeru, da se nahajamo na gantogramu, pa lahko z dvoklikom na puščico med dvema nalogama odvisnost tudi odstranimo.

Kako vidimo zaključek projekta/naloge na gantogramu?

Da je projekt oz. naloga zaključena, vidimo po stolpcu “Napredek” v gantogramu. Če je v stolpcu vpisanih 100 %, to pomeni, da je projekt ali naloga že zaključena. Zaključek pa nam nakazuje tudi hišica na časovnici, ki pa je prestavljena na čisti konec projekta.

napredek projektov intrix projektno vodenje

Pregled nad zamudami na projektih

Znotraj gantograma lahko v stolpcu “Konec” vidimo naloge, pri katerih zamujamo pri posameznem projektu. Le-te so označene z rdečo barvo.

zamujeni projekti na intrix gantogramu

Prav tako pa smo vam že naredili privzeti pogled “Projekti v zamudi”, kjer lahko na gantogramu na enem mestu vidite vse projekte, pri katerih zamujate z nalogami.

projekti v zamudi intrix filter

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.