Filtriranje seznamov in shranjevanje filtrov v Intrixu

Sezname v Intrixu si lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani na vseh glavnih zavihkih. Privzeto so skriti; ko jih potrebujemo, jih vklopimo s klikom na ikono “FILTRIRAJ”.

Filtriramo tako, da najprej kliknemo pri nazivu filtra, po katerem želimo filtrirati. Nato izberemo še želeno vrednost oz. več želenih vrednosti. Na spodnji sliki vidimo, da smo vklopili filtra “Skrbnik” in “Tip” podjetja. S klikom na gumb “Filtriraj” smo nato filtrirali. Seznam se osveži in prikažejo se nam le tisti zapisi, ki zadoščajo pogojem filtra. Nad seznamom se nam prav tako izpiše koliko je takšnih zapisov.

Ko želimo filter odstraniti, izberemo opcijo “POČISTI”. Ko to naredimo, se nam v seznamu spet prikazujejo nefiltrirani podatki.

nastavitev filtra intrix

V aplikaciji so nam na voljo že nekateri prednastavljeni filtri. Po potrebi pa si lahko pripravimo in shranimo tudi čisto svoje filtre. To storimo tako, da izberemo želene vrednosti v filtrih in pod filtri pri gumbu “Filtriraj” izberemo možnost “Shrani pogled“.

shrani filter shrani pogled intrix

Odpre se nam novo okno “Ustvari nov pogled“, kjer določimo ime pogleda. Če želimo, da je ta pogled privzeto prikazan, izberemo možnost “Določi kot privzeti pogled“. Kliknemo na gumb “Ustvari pogled“.

Nad seznamom najdemo filtre, ki smo si jih shranili kot tudi filtre, ki so v aplikaciji že prednastavljeni. V spustnem meniju lahko med njimi po želji preklapljamo, prav tako pa si lahko ponovno prikažemo tudi vse zapise.

Če želimo izbrisati shranjeni filter, ga najprej izberemo. Nato pri gumbu “Filtriraj” izberemo možnost “Izbriši pogled“.

izbriši filter intrix izbris intrix pogleda

Skupni pogled

Uporabniki, ki imajo administratorske pravice lahko ustvarjene poglede shranijo tudi kot skupne, kar pomeni, da bo ta pogled videl čisto vsak uporabnik v Intrixu.

Npr., da želimo, da pogled “Dobavitelji” vidijo tudi ostali uporabniki. Ker ima uporabnik Janez Novak administratorske pravice, lahko gre ponovno v urejanje tega pogleda in ga posodobi tako, da klikne na opcijo “Določi kot skupni pogled“. Prav tako lahko tudi nastavi naziv tega pogleda v vseh jezikih, ki so na voljo v aplikaciji.

Sedaj lahko vidimo, da se tudi pri uporabnici Andreji Ferčič prikaže zgoraj nastavljen skupen pogled.

Filtri pa v aplikaciji Intrix omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira, izključevalen filter pa na vseh poljih.

Presek v filtrih

Na zavihku kontakti želimo kot rezultat dobiti samo tiste kontake, pri katerih je tip njihovega podjetja označen kot dobavitelj in stranka. Najprej v filtru izberemo omenjeni vrednosti, nato kliknemo na “Presek” in “Filtriraj”. Rezultat bodo kontakti, pri katerih je njihovo podjetje stranka in dobavitelj hkrati.

Izključevalen filter

Kadar želimo za rezultat kontakte, pri katerih njihova podjetja niso stranke, izberemo način filtriranja kot je prikazan spodaj. Pri tipu podjetij izberemo stranka, nato izberemo izključevalen in filtriramo.

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.