Brezplačen webinar

Evidenca delovnega časa po novem - z Intrixom

Vsebina webinarja

Želite biti v skladu z zakonodajo in uvesti elektronsko vodenje evidence delovnega časa?

Oglejte si webinar, na katerem v praksi predstavimo nov Intrix modul za vodenje evidence delovnega časa (EDČ), ki ga je možno uporabljati v katerikoli Intrix rešitvi. Modul je nastal na temelju zahtev, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki je stopil v veljavo z 20. novembrom 2023.

Z vami bo Mihaela Preskar, produktna in projektna vodja na področju HRM.

Izvedeli boste 👇:

  • Katere so ključne spremembe, ki jih nova zakonodaja prinaša na področju EDČ?
  • Zakaj je smiselno, da se poslužimo elektronskega vodenja EDČ?
  • Kako beležiti prisotnost in odsotnost vaših sodelavcev v spletni različici Intrix aplikacije?
  • Kako beležiti prisotnost in odsotnost vaših sodelavcev v mobilni različici Intrix aplikacije?
  • Kako pripraviti zakonsko zavezujoča poročila za področje EDČ?
  • Kakšne so dodatne opcije pri uvedbi Intrix modula za področje EDČ?

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Ali lahko vodja vodi evidenco ur za svojo skupino zaposlenih? Koliko licenc je za tako dobrvodenje potrebnih?

Tehnično ta možnost obstaja. V tem primeru bi vodja ročno vnesel vse dogodke za vsakega zaposlenega posebej. Ker bi bil on edini dejanski uporabnik, bi bila za to potrebna ena licenca (oz. po ena licenca za vsakega vodjo, ki bi urejal vnose). Predlagamo, da se posvetujete s pravnikom, ali se morajo zaposleni strinjati s tem, oz. na koncu obdobja (npr. meseca) potrditi, da so podatki ustrezni.

Dodatno tukaj velja, da lahko vodji omogočimo, da podatke uvozi v sistem iz Excel tabele.

Ali se lahko v sistemu uredi, da se fiksno določi, da vsi zaposleni koristijo malico npr. med 11.00 in 11.30?

Tehnično ta možnost obstaja. Predlagamo pa, da se posvetujete s pravnikom, ali je to ustrezno s pravnega stališča.

Kakšne so možnosti za dodatne popravke vnosov v evidenco delovnega časa?

Običajno se podjetja odločijo, da ima vsak zaposleni vpogled v svoje vnose, ne more pa jih urejati. To običajno ureja administrator oz. oseba zadolžena za vodenje evidence delovnega časa. Na željo podjetja pa se lahko uredi, da lahko tudi vsak zaposleni naknadno ureja svoje vnose. Gre za odločitev podjetja, sistem se temu prilagodi.

Kako tehnično izgleda evidentiranje delovnega časa z mobilno aplikacijo?

Ko zaposleni pride na delovno mesto, odpre mobilno aplikacijo in označi “Prihod na delovno mesto”. Evidentiranje ni vezano na dodatno opremo. Evidentiranje lahko opravimo kjerkoli in kadarkoli.

Ali je možno, da se pri vnosu delovnih ur označi tudi lokacija/kraj opravljanja dela?

Seveda, lahko se prilagodijo dogodki, ki jih v sklopu vodenja evidence spremljate. Običajno se tukaj ločijo aktivnosti “Začetek dela od doma”, “Zaključek dela od doma”, “Prihod na delo”, “Odhod z dela” …

Ali se lahko modul EDČ uporablja samostojno, brez osnovnega Intrixa?

Modul je del (katere koli) aplikacije Intrix. Torej ob vklopu modula moramo ta modul vezati na eno od aplikacij. V kolikor še niste uporabnik Intrix rešitev, običajno tukaj izberemo napredno različico aplikacije Intrix HRM, razen če imate morda drugačno željo.

Ali se lahko posebej vodi nočne ure, vikend ure…?

Na tem mestu imamo dve možnosti. Opredelitev nočnega, vikend in drugega dela lahko ločimo v aktivnostih (torej posameznik bo ob “štemljanju” izbral, da gre za nočno, vikend delo) ali pa v sistemu določimo parametre, ki opisujejo določeno vrsto dela in nato te ure spremljamo v poročilih v ločenih stolpcih.

Kako je z uvozom podatkov iz obstoječega programa za evidentiranje delovnega časa?

Možni so uvozi podatkov. Uskladimo se, v kakšni obliki potrebujemo podatke in kateri to so, nato pa jih uvozimo.

Ali vsak uporabnik potrebuje svojo licenco za vpis časovnice?

Tako je. Pravice so vezane na uporabnika, ta pa mora imeti svojo licenco, da lahko vodi in pregleduje svoje podatke v sklopu evidence delovnega časa.

 

Intrix – slovenski HRM sistem, ki vključuje tudi EDČ modul

Brezplačno preizkusite Intrix HRM še danes!

Intrix – slovenski HRM sistem, ki vključuje tudi EDČ modul