Brezplačen webinar

Od izkušnje kandidata do izkušnje zaposlenega – na kaj moramo biti pozorni?

Vsebina webinarja

Uspeh organizacije je močno povezan z zavzetostjo in zadovoljstvom zaposlenih. Odnos zaposlenega do organizacije se začne ustvarjati že v zaposlitvenem procesu.

Kaj vpliva na pozitivno izkušnjo kandidatov oz. zaposlenih, na kaj moramo biti pri tem pozorni, katerim napakam se je smiselno izogniti in predvsem zakaj? 

Petrina gostja bo strokovnjakinja Andreja Samec Koderman.

Na kaj se bomo osredotočili:

  • Kako dobri temelji organizacije vplivajo na odločitev kandidatov za zaposlitev v naši organizaciji?
  • Kako ustvariti pozitivno izkušnjo kandidatu že v procesu zaposlovanja in tudi kasneje, ko je že zaposlen?
  • Kakšni naj bodo pristopi, odnos in na kaj moramo biti pozorni?
  • Kje delodajalci delajo pogoste napake v procesu privabljanja kandidatov in tudi kasneje po zaposlitvi?
  • Kako pozitivna izkušnja zaposlenih vpliva na njihovo zavzetost ter na ugled in uspeh organizacije, v kateri je zaposlen?

Predstavitev govork

Andreja Samec Koderman, Business Consultant Partner

Andreja je specialistka managementa, predavateljica, mentorica, svetovalka in strokovnjakinja za kadrovsko področje. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji uspešen management zaposlenih.

Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (zakonite kadrovske evidence, urejene personalne mape, ustrezen delovni čas …), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) in razvoja kadrov.

Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje vrhunske strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov.

Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je specializirana na področju kadrovske forenzike. V organizacijah vzpostavlja Kadrovsko pravno varnost. 

Predavateljica Andreja Samec Koderman
Predavateljica Petra Vajda

Petra Vajda, Intrix svetovalka

Petra je svetovalka za vpeljavo sistemov za projektno vodenje in HRM. Za njo je ogromno odlično izpeljanih projektov.

Ker se zaveda pomena čustvene inteligence, intenzivno raziskuje področje upravljanja človeških virov (HRM) in vpliv dobro zasnovanih HR strategij na uspeh podjetja.

S svojim znanjem in izkušnjami svetuje pri vpeljavi in procesih digitalizacije v podjetja.

Predavateljica Petra Vajda

Še niste uporabnik Intrixa HRM sistema?