Nove tablice za še sodobnejši pouk na Olgici

Učenci in učitelji Osnovne šole Olge Meglič Ptuj so se danes razveselili 15 novih tabličnih računalnikov. Za uporabo pri pouku jim jih je podarilo uspešno ptujsko podjetje Intera, vodilni slovenski ponudnik rešitev za CRM. Vsem šolarjem želijo dati priložnost, da se na lastne oči prepričajo, da so sodobne tehnologije uporabne še za marsikaj drugega, ne le za zabavo.

Prihodnost današnih otrok bo zahtevala čim boljše obvladovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Šola 21. stoletja lahko z njihovo pomočjo že danes nadgradi in popestri obstoječe učne vsebine; še pomembneje pa je, da pedagoški strokovnjaki mlade premišljeno usmerijo po digitalnem svetu, ki poleg neskončnih priložnosti skriva tudi številne pasti.

Da bo ptujska osnovna šola Olgica za to nalogo bolje opremljena, je ob začetku letošnjega šolskega leta poskrbelo visokotehnološko podjetje Intera, ki je ob 15. obletnici podjetja šoli podarilo 15 tabličnih računalnikov znamke Lenovo.

Ravnateljica Helena Ocvirk se je zahvalila z besedami: “Šola mora pri učencih razvijati različne kompetence. Mednje sodijo tudi digitalne kompetence, kar pomeni, da si učenci pridobijo znanja in spretnosti, kot so obdelava podatkov, komunikacija, iskanje informacij, reševanje problemov ipd., skratka znati morajo smiselno uporabljati IKT tehnologijo. Nakup sodobne opreme je za nas velik zalogaj, običajno kupujemo po enega ali dva računalnika na leto, zato kar 15 najnovejših tablic za našo šolo pomeni zelo veliko. Tablice bomo uporabili kot didaktični pripomoček, ki ga bodo sistematično, poglobljeno in vsebinsko osmišljeno uporabljali vsi učenci, od 1. do 9. razreda. Povezali smo se že z Zavodom za šolstvo, ki nam bo pri tem nudil strokovno pomoč.“

Donacijo sta ravnateljici predala ustanovitelj in lastnik Intere Davorin Gabrovec ter direktor Peter Ladič. Ob tej priložnosti sta omenila, da sta tudi sama začela nabirati znanje prav med temi šolskimi klopmi. Mladim pa sta položila na srce, naj pridno raziskujejo in si upajo v življenju doseči kaj velikega.

Podjetje Intera s svojo inovativno spletno in mobilno aplikacijo Intrix CRM, ki jo uporablja že več kot 6.000 uporabnikov v 17 državah, soustvarja svetovne trende na področju poslovnih rešitev v oblaku in mobilnih aplikacij. Hkrati ustvarja odlične pogoje za 20 sodelavcev in njihovih družin ter sadove svojega uspeha družbeno odgovorno deli z okoljem.

Uspeha v Interi ne merijo le po finančnih kazalnikih. Gojijo kulturo prijateljsko naravnanega in družini prijaznega podjetja, kar potrjuje tudi nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca v Sloveniji. Kot sponzorji in donatorji podpirajo številne človekoljubne, kulturne, športne in izobraževalne projekte in organizacije ter startup podjetja. Osredotočajo se predvsem na lokalno okolje, s poudarkom na otrocih in izobraževanju.

Z letošnjo jesenjo bo Intera to svojo prakso potrdila še s tem, da se bo tudi formalno pridružila mednarodni mreži podjetij Zaveza 1% (Pledge 1%). Gre za uspešna podjetja, ki se prostovoljno zavežejo, da bodo vsaj en odstotek svojih virov (na primer dobička, produkta in/ali časa zaposlenih) namenjala podpori lokalnemu okolju. Intera ta delež že vsa leta močno presega.

|
Oceni prispevek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.