Razlika med aktivnostmi in nalogami

Aktivnosti

Aktivnosti so vezane na komunikacijo s stranko in največkrat predstavljajo zaznamke o klicih in pomembnih opravkih, ki jih imamo s strankami. Dodelimo jih lahko sebi ali drugim sodelavcem. Praviloma se aktivnosti uporabljajo v prodajnem procesu in se navezujejo na priložnosti. Ključno pri aktivnostih je, da se navežejo tudi na kontaktno osebo, s katero komuniciramo neposredno ali posredno.

Ko je aktivnost opravljena jo je potrebno zaključiti (sicer vas bo na koledarju opozarjala med zapadlimi aktivnostmi do zaključka).

Aktivnosti imajo začetek, vezane so na datum in uro in so običajno krajši čas trajajoči zaznamki. Zapišemo si jih lahko vnaprej (da jih načrtujemo in ne pozabimo) ali za nazaj, po tem, ko se zgodijo, da jih zabeležimo in jih lahko kasneje pregledujemo.

Tuj izraz, ki je morda komu bolj domač, je sales/post sales activities with customer.

Primer aktivnosti

Naloge

Naloge so dalj časa trajajoči interni opravki ali opravki vezani na projekte. Dodelimo jih lahko sebi ali drugim sodelavcem. Ko je naloga opravljena jo je potrebno zaključiti (sicer vas bo na koledarju opozarjala med zapadlimi aktivnostmi do zaključka).

Naloge imajo začetek in rok, vezane so na dan (ne nujno tudi na uro) ter lahko trajajo tudi več dni.

Praviloma jih definiramo že vnaprej, kot nekaj kar moramo urediti. Naloge je možno prikazati tudi na Planerju in Gantogramu, kar je potrebno ročno aktivirati.

Tuj izraz, ki je morda komu bolj domač, je tasks.

Primeri nalog

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.